ثبت های حسابداری پیمانکاری

به چه نوع عملیاتی، عملیات ثبت های حسابداری پیمانکاری گفته می‌شود؟ در هر نوع عملیاتی که که ارکان اصلی زیر در آن وجود داشته باشد عملیات پیمانکاری گفته می‌شود.

انواع ثبت های حسابداری پیمانکاری :

 • ثبت مرحله استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار در هنگام تحویل قطعی
 • ثبت مرحله استرداد نصف سپرده حسن انجام كار در تحویل موقت
 • ثبت مرحله تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارایي تكمیل شده در تحویل موقت
 • ثبت مرحله ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت در تحویل موقت
 • ثبت مرحله ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در تحویل موقت
 • ثبت مرحله برچیدن كارگاه در تحویل موقت
ثبت های حسابداری پیمانکاری

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت ها :

 • ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كار ها
 • ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها
 • ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها
 • ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها

عملیات اجرایی:

 • ثبت مربوط به ایجاد كارگاه
 • ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به كارگاه
 • ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه
 • ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر

عناصر اصلی عملیات ثبت های حسابداری پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری، سه عنصر اصلی زیر است:

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات خاصی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما عموماً برای هماهنگی و نظارت بر عملیات موضوع قرارداد از خدمات مهندسین مشاور استفاده می کند. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما به عنوان کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع قرارداد را تا پایان نهایی بر عهده می گیرد. ثبت های حسابداری پیمانکاری معمولاً به منظور سهولت در اجرای قسمت های خاصی از عملیات موضوع قرارداد (مانند لوله کشی، فلزکاری و رنگ آمیزی) با افراد یا پیمانکاران قرارداد امضا می کند.

در مواردی که برای انجام پروژه ای خاص یا اجرای پروژه های بزرگ به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصص های مختلف نیاز باشد تا توان مالی و عملیاتی افزایش یابد و ریسک های ناشی از اجرای عملیات موضوع قرارداد، گروه شرکت های پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری رخ می دهد.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین قسمت فعالیت پیمانکاری و منشأ تعهد کارفرما و پیمانکار می باشد. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا فسخ قرارداد. قرارداد مشخص شده است.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساخت یک دارایی یا دارایی هایی باشد که یک پروژه واحد را تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید ثبت های حسابداری پیمانکاری : اشخاص مشمول سامانه مودیان 
ثبت های حسابداری پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که خلاف قانون نباشد می تواند به اشکال مختلف بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول قراردادی به شرح زیر است:

 • قرارداد مقطوع

این نوع قرارداد معمولاً به یکی از دو روش زیر تنظیم می شود:

 • الف- پیمانکار متعهد می شود در ازای دریافت مبلغ معینی کلیه عملیات موضوع قرارداد را انجام دهد.
 • ب- پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معینی به ازای هر واحد کاری که انجام می دهد (مثلاً یک متر مربع زیربنا یا یک متر گودبرداری) موافقت می کند موضوع قرارداد را انجام دهد.

معمولا در پروژه های بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی در قرارداد پیش بینی می شود که قیمت واحد کار یا مبلغ قرارداد بر اساس تغییرات شاخص قیمت تعدیل شود.

 • قرارداد امانی

در این نوع قرارداد، هزینه های مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار بازگردانده می شود و او در ازای خدماتی که انجام داده است، درصد معینی از هزینه ها یا حق الزحمه ثابتی دریافت می کند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت برای تهیه طرح و خدمات مشاوره، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل و نظارت، یا پیمانکاری عملیات اجرایی یا ساخت تجهیزات.

 • قرارداد بر اساس مواد و دستمزد

این نوع قرارداد مشابه عقد امانی است و بر اساس آن پیمانکار در ازای دریافت حقوق مستقیم با نرخ ساعتی معین و بهای مصالح و سایر هزینه هایی که انجام داده است، می پذیرد موضوع قرارداد را انجام دهد. با توجه به قرارداد. پیمانکار نرخ دستمزد ساعتی را بر اساس بازیابی دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین می کند.

در هر یک از قراردادهای ذکر شده امکان:

 1. شرایط قرارداد در طول اجرای پروژه به دلیل تغییر در میزان کار، تغییر در مدت قرارداد و یا توافق طرفین قرارداد تغییر می کند.
 2. بر اساس ماده ای خاص برای ایجاد انگیزه و تشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداشی در نظر گرفته شود تا از تاخیر در اجرای عملیات مجرمانه جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید ثبت های حسابداری پیمانکاری : مالیات من اصفهان
ثبت های حسابداری پیمانکاری

پرداخت حقوق کارگران برای تعدادی از قراردادها از طریق حساب مشترک (حق انصراف با دو امضا یکی نماینده کارفرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام می شود به نحوی که پیمانکار لیست حقوق را تهیه می کند و به کارفرما می دهد و کارفرما پس از تایید از حساب مشترک سه چک می گیرد که یکی حقوق، دومی مالیات حقوق (مالیات) و دیگری بیمه سهم کارگر (اجتماعی) است. امنیت)، و پس از پرداخت حقوق، صورتحساب ماهیانه برای کارفرما ارسال می شود.

کارفرما پس از کسر 5% مالیات اجباری و 5% بیمه و کسر مبلغ ناخالص حقوق واریز شده از طریق حساب مشترک، مابقی مبلغ را به حساب شرکت واریز می نماید.

زیرا حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و او هنگام تسویه ترازنامه از وجوه پرداختی به پیمانکار کسر می کند.

ما پرداخت حقوق از حساب مشترک را به شرح زیر ثبت می کنیم:

 1. حساب کارفرما
 2. کارکنان فعلی

کلیه هزینه های مربوط به پروژه باید به حساب بدهکار پروژه و قرارداد در حال انجام واگذار شود. هزینه حقوق و دستمزد نیز باید در حساب پروژه منظور شود.

با توجه به توضیحات و ادله فوق، ثبت نام زمانی انجام می شود که هزینه مذکور به قرارداد ثبتی زیر تعلق گرفته باشد، البته ثبت نام زیر یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود:

 • توافق در حال انجام است
 • کارکنان فعلی
بیشتر بخوانید ثبت های حسابداری پیمانکاری : شرکت حسابداری در اصفهان

ویژگی های حسابداری  پیمانکاری

برخی از ویژگی های خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیر است:

 1. اجرای موضوع قرارداد از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار سپرده می شود و مدت پروژه معمولاً به بیش از یک دوره مالی تمدید می شود.
 2. بر خلاف سایر فعالیت های تولیدی که معمولاً در فضای کارخانه انجام می شود، فعالیت های پیمانکاری در محل اجرای طرح ارائه شده توسط کارفرما به پیمانکار انجام می شود.
 3. هر قرارداد پیمانکاری معمولاً منجر به ساخت یک دارایی خاص می شود.
 4. قرارداد پیمانکاری پس از طی مراحل مناقصه یا خروج از مناقصه و یا توافق بر سر قیمت به پیمانکار تحویل می گردد.
 5. پیمانکار به منظور پیشنهاد مبلغ قرارداد، سود مورد انتظار خود را علاوه بر برآورد هزینه پروژه برآورد نماید.
 6. اگر چه پرداخت هزینه های اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد، اما قرارداد در طول مدت ساخت متعلق به کارفرما می باشد.
 7. مبلغ قرارداد در طول اجرای پروژه از طریق تعدیل صورت وضعیت به تدریج به پیمانکار پرداخت می شود.
 8. قیمت تمام شده و وضعیت اجرای کار در حین اجرای پروژه جمع می شود. این مدیریت حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار می کند.
بیشتر بخوانید ثبت های حسابداری پیمانکاری : مای تکس اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین