صورت سود و زیان چیست؟

کسب کردن هر سودی همیشگی نیست و ضرر و زیان نیز در درآمد وجود دارد؛ حسابداری بدون وجود داشتن صورت های مالی تقریبا بدون کاربرد است.

هر سیستم مهم حسابداری باید قادر به ارائه دادن انواع صورت های اساسی و مهم مالی مانند: صورت سود و زیان باشد. ما در این مقاله به معرفی کردن، انواع مختلفی از درآمد ها، روش محاسبه کردن و اقلام موجود در درآمد و تفاوتش با ترازنامه، را داریم هدف از تهیه کردن صورت درآمد جامع، نحوه ی  تهیه کردن صورت سود و زیان در سایر نرم افزار های حسابداری می باشد.

خواندن مقاله ثبت کردن صورت های سود و زیان به کسانی پیشنهاد می نماییم من جمله ی زیر هستند:

 • مدیران کسب و کارها
 • سهامداران شرکت ها
 • مدیران مالی
 • حسابدارن حوزه مالی
صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان چیست؟

یکی از صورت های مالی بسیار اساسی و خیلی مهم در حسابداری، صورت سود و زیان است که برای ارائه دادن گزارش های عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی موفق یا ناموفق مالی مورد استفاده ی بسیار زیادی قرار می گیرد.

در برخی از موارد صورت درآمد را با عنوان صورت درآمد و یا صورت عملیات نیز معرفی می نمایند. در هر حال صورت درآمد خلاصه ای از هزینه ها و درآمد های بدست آمده از راه فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی بوده است و سود و زیان خالص به وجود آمده در طول یک دوره مالی را ارائه خواهد داد. برای بدست آوردن سود و زیان ناخالص واحد های  اقتصادی ، مقدار هزینه های غیر عملیاتی از مقدار فروش کم می نمایید و عدد بدست آمده سود یا زیان شرکت در دوره مورد نظر را نشان خواهد داد . صورت سود و زیان ؛ ضرر خلاصه ای از وضعیت مالی یک شرکت یا کارخانه می باشد.

هدف از تهیه صورت سود و زیان چیست؟

یکی از اهداف مهم تهیه کردن صورت سود و زیان ارائه دادن یک گزارش مهم از فعالیت های کسب و کار یک شرکت، کارخانه یا کارگاه است که به سهامداران مورد نظر برای  مشخص شدن میزان و مقدار سودآوری فعالیت های شرکت شاهده ذکر است.

مدیران با استفاده کردن از سایر گزارشات سود و زیان خواهند توانست یک دید بسیار دقیق و کلی از اتفاقاتی که داخل شرکت می افتد کسب کرده و کسب و کارشان را با میزان و مقدار رشد و همچنین رقبایی که دارند مقایسه نمایند. گزارش های سود و زیان کمک بسیار بزرگی به مدیران جهت گرفتن تصمیمات بسیار جدی و جدید در زمینه ی افزایش دادن ظرفیت های تولید، بهبود دادن سایر محصولات، گسترش دادن محیط جغرافیایی شرکت، حذف کردن قسمتی از خط تولید و … برای افزایش دادن فروش می نمایند.

تفاوت ترازنامه و صورت عملیات را ذکر کنید؟

ترازنامه و صورت سود و زیان دارای تفاوت های بسیار زیادی می باشند که این تفاوت ها در زیر آمده است:

 • گزارش دادم سود و زیان عملکرد شرکت در در یک بازه زمانی را ارائه خواهند داد، ولی ترازنامه به نمایش دادن وضعیت مالی شرکت در یک وقت و هنگام کاملا مشخص از عمر شرکت را خواهد پرداخت.
 • ترازنامه های اطلاعاتی که با دارایی کاملا مناسب، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت مرتبط است را به خوبی نمایش می دهد، ولی گزارش دادن سود و زیان اطلاعاتی را که با درآمد و هزینه در ارتباط بوده است را نشان خواهد داد و در آخر میزان سود خالص را ارائه می کنند.
 • ترازنامه میزان ومقدار نقدینگی کاملا کافی برای انجام دادن تعهدات شرکت را تعیین می نماید، در صورتی که گزارش سود و زیان چگونگی عملکرد های مالی شرکت را در قالب گزارشی مختصر و مفید ارائه می کنند.
بیشتر بخوانید مقاله صورت سود و زیان چیست؟ : امور حسابرسی در اصفهان
صورت سود و زیان چیست؟

انواع درآمدها در صورت سود و زیان را نام ببرید؟

در اکثریت صورت مالی سود و زیان درآمد ها دارای چند مدل گوناگون می باشند که در زیر آمده است:

 • درآمد کسب کرده از راه فروش رفتن محصولات و یا ارائه دادن سایر خدمات
 • درآمد کسب نموده از راه فروش دارایی های بسیار ثابت شرکت (مانند: ماشین آلات، تجهیزات، املاک و …)
 • درآمد از طریق قرار دادن منافع مهم اقتصادی شرکت به سایرین افراد (به عنوان نمونه اجاره دادن بخشی از ساختمان شرکت)
 • دریافت کردن سود های ماهیانه از راه سرمایه گذاری در سایر بانک ها

انواع هزینه ها در صورت های سود و زیان را نام ببرید؟

برای صورت سود و زیان چند مدل هزینه داریم، که این هزینه ها در زیر آمده است:

 • هزینه هایی که برای گرفتن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت واریز  می شود.
 • هزینه هایی که برای تولید کردن و فروش کالا های به فروش رسیده است.
 • سایر هزینه هایی که برای استهلاک ساختمان و تجهیزات در شرکت درنظر می باشد.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه صورت بوده است؟

برای محاسبه نمودن صورت درآمد اول درآمد های شرکت حساب می گردد، بعد از آن هزینه های شرکت از درآمد ها کسر می گردد. اگر مبلغ درآمد بیشتر از هزینه باشد، شرکت در دوره مالی مورد نظر سود نموده است.

برای حساب کردن میزان زیان شرکت ها، در ابتدا هزینه های یک دوره مالی حساب می شود و بعد از آن مبلغ و نرخ بدست آمده از سایر درآمد های شرکت در دوره های مورد نظر کم خواهد شد، اگر میزان و مقدار هزینه ها بیشتر از درآمد باشد، بدین معنا است که شرکت در دوره های موردنظر با زیان خیلی زیادی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید مقاله صورت سود و زیان چیست؟ : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
صورت سود و زیان چیست؟

نمونه صورتحساب سود و زیان

در این قسمت یک نمونه ای مفید و مختصر صورت سود و زیان را مشاهده خواهید کرد.

فرمول محاسبه سود و زیان در حسابداری به این شکل می باشد:

با استفاده کردن از دو فرمولی که در زیر است، به راحتی و آسانی میتوانید میزان سود و زیان شرکت را محاسبه کنید.

 • هزینه های دوره مالی – میزان درآمد های دوره مالی = سود دوره مالی
 • درآمد های دوره مالی – میزان هزینه های دوره مالی = زیان دوره مالی

نحوه ی تهیه کردن صورت های سود و زیان

تهیه کردن صورت درآمد اندکی زمانبر است و برای تهیه کردنش باید چند مرحله طی کنید، که در ادامه ی این مبحث به شرح هریک از این مراحل خواهیم پرداخت.

 • در مرحله اول باید دوره مالی برای دریافت  کردن  گزارش سود و زیان مشخص گردد. معمولا شرکت ها دوره های مالی خود را 3 ماهه، 6 ماهه و یا 1 ساله درنظر خواهند گرفت.
 • در مرحله دوم  تمام درآمد های حاصل از فروش رفتن محصولات یا خدمات شرکت محاسبه خواهد شد.
 • در مرحله سوم قیمت تمام شده محصولات فروخته شده مشخص گردد. قیمت تمام شده هزینه های خرید کردن مواد اولیه، دستمزد کارگران و هزینه هایی که برای تولید کردن محصول صرف خواهد شد را دربر دارد.
 • در مرحله چهارم  با کسر نرخ تمام شده کالا ها از درآمد دوره های مورد نظر، میزان و مقدار سود های ناخالص شرکت بدست خواهد آمد؛ ثبت خواهد شد.
 • در مرحله پنجم  هزینه های عملیاتی مانند: هزینه های عمومی، توزیع و فروش  رفتن در صورت های مالی شرکت ثبت گردد.
 • در مرحله ششم برای بدست آمدن سود عملیاتی؛ هزینه های فروش و ادارای شرکت از مبلغ سود ناخالص شرکت کم شود. مبلغی که در این مرحله کسب خواهید کرد، مبلغ درآمد قبل از کسر مالیات است.
 • در مرحله هفتم مبلغ مالیات بردرآمد شرکت در سایر صورت های مالی ثبت می گردد که بتواند سود خالص را محاسبه کند. (برای تهیه کردن صورت های مالی اطلاع داشتن از خصوصیات کیفی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، پس قبل از تهیه کردن صورتهای مالی باید مقاله هایی درباره ی  خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را داشته باشید.
 • در مرحله هشتم باید مبلغ مالیات را از درآمد محاسبه شده را از شرکت کسر نمایید که بتوانید درآمد خالص را داشته باشید.
بیشتر بخوانید مقاله صورت سود و زیان چیست؟ : خدمات مشاوره امور مالی و مالیاتی

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین