کاربرد مهم ترین ماده های مالیات

در این مقاله به بررسی موضوع کاربرد مهم ترین ماده های مالیات پرداخته میشود. مسئله ی مالیات یکی از مهم‌ترین ‌های قانون اساسی است. با توجه به این مورد بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در بحث های مالیات بر درآمد درگیر هستند، آشنا شدن با قانون های مالیاتی و ماده های مهم مالیات باعث می‌گردد که افراد حقیقی و حقوقی از جرم های مربوط به عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه در امان بمانند.

با توجه داشتن به اهمیت بسیار زیاد بالای ماده ها در این مقاله  نسبت به معرفی و شرح دادن کم و مختصری در خصوص ماده های مهم مالیات: قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر اجاره مطالبی را ارائه کنیم. تا انتهای مقاله با ما باشید. این مقاله برای افراد حقیقی و حقوقی که در زیر آمده است توصیه می گردد:

 • صاحبان کسب و کار
 • کارشناسان مالیاتی
 • مدیران مالی و کارمندان حسابداری
کاربرد مهم ترین ماده های مالیات

ماده های مهم مالیات در حسابداری کدام اند؟

مالیات در کشور ایران به 4 دسته به مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اجاره تقسیم بندی شده اند. در این مقاله به معرفی ماده های مهم این 4 نوع مالیات مطلبی را ارائه می کنیم: ماده های مهم قانون مالیات‌های مستقیم عبارت است از:

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم که از ماده های مهم مالیات (Important Tax Articles) هستند، مودیان مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی یک سال مالی مربوط به فعالیت های شغلیشان را تا پایان خرداد ماه سال بعد، به نحوه نمونه تنظیم شده بوسیله ی  سازمان امور مالیاتی تنظیم گردد و به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

اشخاصی که به عنوان وکیل فعالیت هایی را ایفا می نمایند، مکلف هستند که در وکالت نامه‌های تنظیمی حق الوکاله را قید کنند. در ادمه طبق ماده مذکور موظف است مبلغی معادل پنج درصد مبلغ حق الوکاله به عنوان علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند.

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

طبق این ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد از فعالیت‌های انتفاعی افراد حقوقی و مجموع درآمد شرکت‌ها مشمول مالیات هستند. قبل از پرداخت کردن مالیات ها باید زیان‌های جمع شده و معافیت‌های کاملا مقرر شده در قانون مالیات کسر و سپس اقدام به محاسبه مالیات درآمد کنند. برای داشتن اطلاعات وسیع تر در حوزه های بخشنامه ها و آئین نامه های قانون مالیات های مستقیم به مقاله قانون مالیات های مستقیم مراجعه شود.

بیشتر بخوانید مقاله کاربرد مهم ترین ماده های مالیات : امور حسابرسی در اصفهان

ماده 106 مالیاتهای مستقیم

از جمله ماده های بسیار مهم مالیات در رابطه با شرکت‌های مالیاتی، ماده 106 است. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به وسیله رسیدگی به دفاتر قانونی براساس مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص داده می شود.

ماده 110 ق.م.م

در رابطه با نحوه ی ارائه دادن اظهارنامه، حساب های سود و زیان، دفاتر و اسناد مالی بوسیله ی  اشخاص حقوقی به همراه داشتن اسامی سرمایه گذاران، سهام داران و حتی میزان سهم الشرکه و محل لوکیشن فعالیت شرکت به اداره امور مالیاتی باید طبق ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم صورت بگیرد.

ماده 116 در قانون مالیاتهای مستقیم

براساس ماده های فوق که از ماده‌های مهم مالیات (Important Tax Articles) در مورد انحلال شرکت‌ها است، از تاریخ انحلال شرکت ظرف مدت شش ماه مدیران تصفیه مکلف می باشند به تنظیم و ارائه اظهار نامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص و افراد حقوقی به اداره امور مالیاتی بوده اند و باید مالیات متعلق را پرداخت کنند.

ماده 119 ق.م.م

درآمدهای بدست آورده شده به شکل بلاعوض یا اهدائی مشمول مالیات اتفاقی هستند. این درآمدها می‌تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد. جهت محاسبه مالیات مشمول باید به نرخ مقرر در ماده 131 قانون فوق رجوع نمایند.

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تاثیر گزارترین قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل می باشد که نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را براساس مقدار درآمد آن‌ها بیان می‌کنند.

بیشتر بخوانید مقاله کاربرد مهم ترین ماده های مالیات : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
کاربرد مهم ترین ماده های مالیات

ماده 143 ق.م.م

طبق ماده ی بالا بخشودگی مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته  در بورس عبارت است از:

 • ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروختن و فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته اند و به فروش می‌رسد. ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهامشان برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده است.
 • شرکت‌هایی که سهامشان جهت معامله در بورس پذیرفته شده است، در صورتی که در پایان دوره مالی حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد باشند معادل دو برابر معافیت‌های بالا از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

از هر نقل و انتقال دادن سهام ها، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع به مبلغ چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می‌گردد.

ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم

قسمتی از دارایی‌ های استهلاک‌ پذیر که به علت به‌ کارگیری یا گذشت زمان و یا سایر عامل های تاثیرگزار و موثر و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن‌ها بشدت کاهش پیدا می‌کند و حتی هزینه‌ های تأسیس، قابل استهلاک هستند که هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم

یکی از ماده های بسیار مهم مالیات ماده 156 قانون مالیات مستقیم است. براساس ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تکلیف می گردد که اظهار نامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر تا  یک سال از تاریخ انقضای مهلت های مقرر جهت تسلیم اظهارنامه، در موارد درآمد هر منبع که در زمان قانونی تسلیم گردیده است، رسیدگی کنند.

ماده 157 ق.م.م

مودیان مالیات بر درآمد که در مهلت قانونی از تسلیم کردن اظهارنامه خودداری خواهند کرد یا مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نخواهند شد، مشمول مرور کردن زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات هستند. بعد از سپری شدن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نمی گردد. به جز این که در این بازه های زمانی درآمد مودی تعیین، برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر طی مدت سه ماه بعد از انقضای پنج سال برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ بشود.

بیشتر بخوانید مقاله کاربرد مهم ترین ماده های مالیات : خدمات حسابداری در اصفهان
حسابداری استارتاپ

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از ماده‌های بسیار مهم مالیات بوده است و به عنوان ماده‌ای تعیین کننده برای صاحبان کسب و کار و حسابداران است. طبق این ماده ابلاغی فوق پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد خواهد شد.

ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

براساس ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مودی یا نماینده او که به  مقررات این قانون جهت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی کرده است از قرار زیر است: در صورتی که در موعد تعیین شده نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نکنند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی مطابق مقررات خواهند شد. اگر قادر هستید تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی را آموزش ببینید به مقاله های مربوط به  اظهارنامه مالیاتی را مشاهده نمایید.

ماده 193 ق.م.م

به دلیل قانون و مقررات مربوط به این موضوع، مودیان مالیاتی که مکلف می باشند به نگهداری دفاتر قانونی :

در صورت عدم تسلیم نمودن ترازنامه و حساب های سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات جهت هریک از موارد مذکور می شوند.

ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم

یکی از ماده های بسیار مهم مالیات در خصوص اشخاصی که به شرح این قانون مکلف هستند به تسلیم نمودن صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشد. در صورتی که از تسلیم کردن آن‌ها در زمان قانونی خودداری کنند و یا اطلاعاتی برخلاف واقع ارائه نمایند، در مورد حقوقهای جریمه متعلق عبارت است از:  دو درصد حقوق پرداختی و در رابطه با پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرار داد است.

معرفی ماده 199 ق.م.م

هر فرد حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون ها مکلف است به کسر و ایصال مالیات مودیان است، در صورت سرپیچی و تخلف کردن از انجام وظایف مشخص شده باشد، علاوه بر مسئولیت های تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات را دارند؛ مشمول جریمه‌ای مطابق قانون می‌شوند. دقت کنید درصورتی که مالیات به وسیله دریافت کننده وجوه پرداخت شود، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده مذکور تا تاریخ پرداخت مالیات بوسیله ی  مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول می گردد.

بیشتر بخوانید مقاله کاربرد مهم ترین ماده های مالیات : عوامل مؤثر بر جریان نقدی 

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین