وظایف اشخاص حقوقی

در اینجا به بخشی از وظایف اشخاص حقوقی پرداخته میشود:

 • ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • گزارش معاملات فصلی ( موضوع ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م ) و اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • استفاده از سامانه ی صندوق فروش
 • صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی
 • ارائه لیست حقوق بگیران
 • پرداخت حق تمبر
 • پلمب دفاتر قانونی

در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود که عدم رعایت هریک از موارد می تواند منتج به خسارت ها و جرائم قابل توجه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی گردد.

شرکت کار آزمودگان گویا ارقام با اعزام حسابدار و انجام کلیه خدمات حسابداری، حسابرسی، دفاعیات مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، گزارشات فصلی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی اماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

وظایف اشخاص حقوقی
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی موظفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را براساس دفاتر و اسناد و مدارک خود حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد تسلیم نمایند. مورد، میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر کدام. آنها را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی شخص حقوقی ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنید. پس از ارائه اولین لیست ذکر شده، ارائه لیست تغییرات در سالهای بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای اشخاص حقوقی و موسسات خارجی مقیم خارج از ایران که در ایران اقامتگاه یا نمایندگی ندارند تهران می باشد. حکم این ماده در مدت معافیت شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی نیز خواهد بود. (ماده 110)

 • پلمب دفاتر قانونی

در سنوات گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمب شده توسط باجه های مربوطه اقدام نمایند.

ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال 1398 مودیان می بایست تا 29/12/97 و برای عملکرد سال 99 نیز تا پایان مهلت ( 29/12/98 ) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند.

اشخاص حقوقی علاوه بر پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل) بموجب ماده(6) فصل پنجم آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلف به رعایت موارد ذیل نیز می باشند.

 • رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
 • مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.
بیشتر بخوانید وظایف اشخاص حقوقی : سامانه مودیان در اصفهان
وظایف اشخاص حقوقی
 • مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است

ویژگی ها، معیارها و ضوابط که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

 • نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
 • اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
 • نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
 • دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
 • در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
 • تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
 • اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
بیشتر بخوانید وظایف اشخاص حقوقی : مالیات من اصفهان
وظایف اشخاص حقوقی
 • پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند. (ماده 48 و تبصره آن)

 • ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مذکور محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

 • صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

 • استفاده از سامانه ی صندوق فروش

مودیان مالیاتی موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش بینی شده است پایبند باشند.

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند با بهره گیری از خدمات حسابداری از موسسات حسابداری یا اشخاص حقیقی با تجربه و آگاه به قوانین مالیاتی و علم و دانش حسابداری به بهترین نحو به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا از وارد شدن بار مالی اضافه به مجموعه خود خودداری نمایند.

بیشتر بخوانید وظایف اشخاص حقوقی : خدمات حسابداری در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین