مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟مالیات بر درآمد اتفاقی (Capital gain tax) تعریفی از نوعی مالیات می باشد، که در بودجه ی بیشتر کشورها پیش بینی می شود. این درآمد اتفاقی سال های زیادی بوده است که در ردیف بودجه های کشور وجود داشته است اما غالبا اصلا به چشم کسی نیامده است. در لایحه بودجه سال آینده ی اکثر کشور ها، میزان مالیات بر درآمد اتفاقی رقمی حدود ۵ میلیارد دلار پیش بینی می شود. اگر شخصی وجهی را به صورت بلاعوض به شخص دیگری هدیه دهد و یا مالی را در قبال دریافت چیزی، به شخصی دیگری کلا واگذاری کند و یا شخصی در قرعه کشی خرید کالا، جایزه ای نصیب خودش و خانواده اش گردد، شخص منتفع مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی، شده است.

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

تعریف مشخصی از مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

درآمد نقدی و یا غیرنقدی که یک شخص کاملا حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگری بدست آورده باشد، مشمول مالیات اتفاقی خواهد شد. حالا به تعریف مشخصی از درآمد مشمول مالیات اتفاقی می پردازیم: درآمد های اتفاقی، بر طبق قوانین حسابداری و امور مالیاتی، صد در صد درآمد حاصل شده در صورت نقدی بودن، و طبق قیمت روز در صورتی که غیرنقدی نیز باشد، مشمول مالیات صدرصد قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر بوده است در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی نیز تعیین شده باشد، در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرند. در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳)  قوانین است درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت می شود از مابه ‌التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌ شود، نسبت به طرف معامله‌ ای که از آن منتفع شده باشد.

معافیت های مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

بر اساس ماده ۱۲۷ ق.م.م، مواردی در زیر ذکر می کنیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیستند :

الف: کمک‌ های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان ‌های زیر به اشخاص حقیقی عبارت است از:

 • خیریه
 • عام ‌المنفعه
 • وزارتخانه ‌ها
 • مؤسسات دولتی
 • شرکت‌ های دولتی
 • شهرداری ها
 • نهاد های انقلاب اسلامی

ب) وجوه یا کمک‌  مالی اهدایی به خسارت دیدگان، موارد زیر هستند:

 • جنگ
 • زلزله
 • سیل
 • آتش سوزی
 • سایر حوادث غیر مترقبه

ج) جوایزی که دولت برای تشویق بخش هایی به مجموعه هایی ارائه می کند، از قرار زیر است:

 • صادرات
 • تولید
 • خرید محصولات کشاورزی

پیشنهاد مطالعه : خدمات مالی و مالیاتی اصفهان

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟ نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص و یا شخصی حقیقی، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م قابل اعمال است که شناخته شده است.

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

مواد مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

طبق ق.م.م، باب سوم مالیات بر درآمد اتفاقی، این موارد را در بر می گیرند که ذکر می کنیم:

 • ماده ۱۱۹:

درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص، اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌ کنند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون می شوند.

 • ماده ۱۲۰:

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت می باشد از صد در صد درآمد حاصل و در صورتی که غیر نقدی بوده باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌گردد. در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین گردد، که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره: در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون است، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از: مابه ‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می ‌گردد، نسبت به طرف معامله ‌ای که از آن منتفع می باشد.

 • ماده ۱۲۱:

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می ‌شود، ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع گردد وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول می باشد، کاملا قابل استرداد است. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌ الیه از منافع آن قابل استفاده می باشد، نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل است.

 • ماده ۱۲۲:

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام ‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث مختص می ‌شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور می باشد. تبصره: در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت داشته باشد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار می گیرد، که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد شد. از مابه ‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخت می گردد.

 • ماده ۱۲۳:

در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به شخصی حقوقی یا اشخاص حقوقی واگذار بشوند، انتقال گیرنده مکلف می باشد مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت می شود.

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟
 • ماده ۱۲۴:

مال مورد وصیت به نفع اشخاص حقوقی معین در حدودی که وصیت قانونی نافذ می باشد بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌ الارث آنها اضافه شده است و مشمول مالیات بر ارث می ‌گردد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد شد.

 • ماده ۱۲۵:

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می ‌گردد، مشمول مالیات این بخش اصلا نخواهد بود.

 • ماده ۱۲۶:

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف می باشند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول گردد، تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌ گردد.

نحوه محاسبه نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

طبق ماده 119 ق.م.م درآمد اتفاقی مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م است. نرخ های موجود در ماده 131 ق.م.م از منظر قانونگذار طبق صدر ماده مذکور نرخ مالیات بر درآمد اشخاص یا شخص حقیقی (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد) بوده و تسری نرخ ماده 131 ق.م.م به درآمد اشخاص حقوقی به نظر نادرست می آید.

در این راستا سازمان امور مالیاتی طبق رای شورای عالی مالیاتی به شماره 14302/201 مورخ 30/۰۸/1388 نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی را کاملا تفکیک می نماید.  اشخاص حقیقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به نرخ موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م (25%) )طبق رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) است و از طرفی نرخ ماده 131 ق.م.م با اصلاحاتی که در تاریخ 27/11/1380 در آن به عمل آمده است به طور بسیار خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص یا شخص حقیقی وضع شده است و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد بسیار مشمول مالیات اشخاصی کاملا حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نیست.

با آن مانعه الجمع است و به همین اعتبار که نوشته ایم عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 ق.م.م مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص و شخص حقوقی است.

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

مثال: برای مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟

مثالی برای درک بهتر مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟:  فرض کنید شخص حقوقی (شرکت) بخاطر وضعیت نقدینگی و زیان ده بودن از دولت کمک بلاعوض (درآمد اتفاقی) دریافت کرده است و همزمان دارای زیان عملیاتی نام دارد؛ حال، گروه مالیاتی رسیدگی کننده می‌بایست درآمد اتفاقی را از درآمد شرکت تفکیک شوند و فارغ از سود زیان، درآمد اتفاقی مذکور را مشمول مالیات به نرخ مالیات 131 ق.م.م شوند و همچنین فرض کنید گروه مالیاتی رسیدگی کننده برای درآمد و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی (به استثناء درآمد اتفاقی) زیان تاییدیه است. بنابراین برای یک سال مالی موضوع ماده 156 ق.م.م شرکت مورد رسیدگی دارای دو برگ تشخیص عملکرد هستند، یک برگ تایید زیان (اعلام نتیجه) و برگ تشخیص مالیات بر درآمد اتفاقی را رقم می زند.

با توجه به مثال بالا که در مقاله مالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟ ذکر شده می‌توانیم نتیجه بگیرید که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درآمد اتفاقی در هر صورت مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م  است. نرخی که از منظر قانون گذار به صراحت در ق.م.م برای اشخاص حقیقی تصویب می شود.

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین