مالیات اشخاص خارجی در ایران

در این مقاله به بررسی مالیات اشخاص خارجی در ایران پرداخته میشود. طبق موادی در قانون مالیات های مستقیم کشور، مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی فعال در کشور تعیین می شود. تمامی شرکت های خارجی که در کشور ما سرمایه گذاری می کنند و مانند شرکت های ایرانی فعالیت خود را انجام می دهند باید طبق مقررات موجود عمل کرده و دفاتر خود را راه اندازی و نگهداری کنند.

همچنین باید گفت که پیمانکاران خدمات بازرگانی نیز بر همین اساس ملزم به داشتن دفاتر مالی هستند و این دسته از افراد باید آن را به زبان فارسی تهیه و بنویسند. لازم به ذکر است که اگر شرکت خارجی در ایران سهام بخرد، سهام دار محسوب می شود نه شرکت خارجی.

مالیات اشخاص خارجی در ایران

موارد قانونی مالیات اشخاص حقوقی خارجی

بر اساس تبصره ماده 105 قانون مالیات های مستقیم کشور، شرکت های پذیرفته شده در ایران از کسب درآمد و قصد بهره برداری از سرمایه و یا قصد انتقال امتیاز و سایر حقوق متعلق به خود از ارائه کمک فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می شوند.

همچنین لازم به ذکر است در ماده 113 قانون مالیات های مستقیم کشور آمده است که مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بر اساس حمل مسافر و کالا تعیین می شود و 5 درصد از کل وجوهی است که آنها از این درآمد کسب می کنند. باید گفت این وجوه را می توان در مقصد یا مبدا و یا در راه دریافت کرد.

در قسمت دوم این ماده مقرر شده است که دفاتر نمایندگی یا شعب مؤسسات خارجی در ایران موظفند صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به سازمان مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را تا بیستم هر ماه پرداخت کنند لازم به ذکر است موسسات به جز موارد فوق مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.

هر گاه صعب یا نمایندگان شرکت های خارجی فرم های مشخص شده را ارسال نکنند و یا فرم های ارسالی با واقعیت مطابقت نداشته باشد. کلیه مالیات های دریافتی از آنها بر اساس تعداد مسافر و حجم بار سربار تعیین خواهد شد.

روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفاف سازی و تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی پیش بینی شد. که به شرح ماده 106 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید.

بیشتر بخوانید مالیات اشخاص خارجی در ایران : سامانه مودیان در اصفهان
مالیات اشخاص خارجی در ایران

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمد هایی که بر اساس مقررات این قانون به نحو دیگری تعیین می شود) بر اساس سودآوری فعالیت و مفاد مواد (94)، (95) و تعیین می شود. (97) قانون مالیات ها و تبصره آن تعیین می شود.

 • ماده 94 – درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از مجموع فروش کالاها و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنها که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌
 • ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند حسب مورد دفاتر و اسنادی را که با رعایت اصول و مقررات مربوط از جمله اصول و مقررات مربوط به تنظیم دفاتر تنظیم تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهار نامه مالیاتی بر حسب نوع و حجم فعالیت برای مودیان مذکور و همچنین نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و شناسایی درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 • ماده 97 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که ملزم به تسلیم اظهارنامه می باشند براساس اظهارنامه مالیاتی مؤدی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و تسلیم و پذیرفته شده است. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی پذیرفته و تعدادی از آنها را بر اساس ضوابط و شاخص های تعیین شده یا به صورت نمونه گیری و بر اساس مقررات رسیدگی کند. در صورتی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه در مهلت قانونی و بر اساس مقررات، سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به فعالیت و اطلاعات اقتصادی مؤدی که از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اظهارنامه مالیاتی را طبق مقررات مربوط تسلیم نماید، به اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. قانون مالیات در سررسید قانونی نیست.
بیشتر بخوانید مالیات اشخاص خارجی در ایران : مالیات من اصفهان
مالیات اشخاص خارجی در ایران

حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

 تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به سامانه جامع مالیاتی را در سراسر کشور ایجاد و فعال کند. در این مدت در ادارات مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 میزبان خواهد بود.

نکات و تکالیف مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی

 • ارائه مهلت قانونی اظهارنامه و پرداخت مالیات
 • تعیین نوع فعالیت تجاری و گروه بندی از ابتدای سال مالی
 • ارائه صورت مالی، سود و زیان و تعیین مالیات در پایان مهلت قانونی (پایان خرداد سال آینده)
 • در صورت مصادف شدن روز تعطیل با تسلیم اظهارنامه، ارائه اظهارنامه به اولین روز پس از تعطیلات موکول می شود.
 • پرداخت مالیات اشخاص حقیقی طبق ماده 131 به صورت پلکانی
 • اعلام کسب و کار به بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مالیاتی پس از راه اندازی کسب و کار
 • ارائه دفتر برای رسیدگی به پرونده به ممیز مالیاتی در صورت لزوم
بیشتر بخوانید مالیات اشخاص خارجی در ایران : حسابداری در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین