حسابداری ثبت چک چیست ؟

حسابداری ثبت چک چیست؟ دقت نمایید در دنیای معاملات دوران امروزی، چک ها اصولا استفاده ی بسیار بیشتری نسبت به پول نقد را خواهد داشت و در حسابداری معاملاتی که از چک استفاده ی بسیار زیادی می کنند، نوعی از بدهی به نوعی دیگر از بدهی مبدل خواهد شد.

این نوع بدهی های که بر اثر استفاده نمودن از چک به وجود خواهد آمد، تا وقتی که وصول می شود و تسویه می گردد، شخص و اشخاص بدهکار ملزم می باشند به پاس کردن آن می باشد و بسیار لازم می باشد در برابر آن چک، وجهی را پرداخت کند و بدهی خود را تسویه کنند. موضوع اصلی این مقاله درباره ی حسابداری ثبت چک می باشد پس با ما همراه باشید تا اطلاعاتی را در این مورد کسب نمایید.

حسابداری ثبت چک چیست ؟

ثبت چک در حسابداری به چه شیوه ای می باشد؟

دقت نمایید که حسابداری پایه و اساس سود های کلان مالی می باشد، پس نرم افزار چک و بانک که در حسابداری شرکت ها بسیار از آن مورد استفاده ی بسیار زیادی می شود، یکی از زیر سیستم های نرم افزار های حسابداری، به شمار خواهد رفت که در آن تمامی چک هایی که از سوی مشتریان دریافت خواهد شد و چک هایی که صادر می شود، ثبت می گردد و پس از طی شدن مراحلی بسیار ضروری برای روند ثبت آنها در، صدور سند حسابداری مراحلی انجام خواهد گرفت.

اسناد دریافتی حسابداری ثبت چک را نام ببرید؟

این نوع اسنادی که در واقع به چک هایی این نام را داده اند، که سازمان مورد نظر در برابر خدماتی که انجام می گیرد و یا در صورت طلبکار بودن از اشخاص مقابل، دریافت می کند. سند های دریافتی در واقع اوراقی می باشند که پرداخت کننده های آنها متعهد می شوند که مبلغی بسیار معینی را در زمان بسیار معینی پرداخت خواهند کرد.

در چک ها چه مشخصاتی ثبت می گردند؟

 • تاریخ
 • شماره چک
 • مبلغ
 • نام شخصی که چک را داده
 • بانک و شعبه آن

صدور سند برای چک به صورت زیر است:

 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق
 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ بدهکاران تجاری

دریافت چک را در حسابداری ثبت چک چیست؟

چکی که برای انجام گرفتن معامله دریافت می شود، با فرآیند های بسیار زیادی رو به رو خواهد شد که هر کدام از آنها به شرخ زیر می باشد دقت نمایید:

 • نقد نمودن انواع  چک:

وقتی که صاحب طلب ها بتوانند چک ها را در بانک نقد کنند، پول وارد صندوق ها خواهد شد و به صورت زیر در حسابداری شرکت ثبت می شوند.

بیشتر بخوانید مقاله حسابداری ثبت چک چیست؟ : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
حسابداری ثبت چک چیست ؟

حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

اگر صاحبان طلب پول دریافت شده را به حساب خود پرداخت کنند، بسیار لازم می باشد که یک مرحله دیگر به ثبت ها اضافه شود که در آن بانک صاحب طلب، بدهکار صندوق بستانکار می گردد.

خواباندن چک به حساب: هنگامی که چک ها به حساب خوابانده گردد، بسیار ضروری و لازم است که ثبت گردد و سندی همانند زیر برای این فرآیند صادر بشود:

 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی در جریان وصول
 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق 

واگذاری چک به دیگران را در حسابداری ثبت چک چیست؟

هنگامی  که صاحبان طلب، خودشان به شخص دیگری بدهکار می باشند و چک های دریافتی شده را به نفر سوم واگذار کنند، که به آن خرج چک نام خواهند داد، در این زمان ثبت آن در حسابداری به صورت زیر صورت خواهد گرفت:

 • حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ بستانکاران تجاری
 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

نکته ی بسیار مهم: ردیف اول می تواند مواردی همانند حقوق پرسنل یا جاری شرکا و… باشد.

عودت چک واگذار شده: این اتفاق هنگامی رخ خواهد داد که چک های دریافت شده به هر نحوی (عدم موجودی، فسخ معامله)، به صاحب چک بازگردد. در این موارد ثبت کردن آن در حسابداری بسیار درست بر عکس مرحله دریافت چک انجام خواهد گرفت. 

پاس شدن چک را در حسابداری ثبت چک کدام است؟

چکی که به حساب خوابانده شده وصول می شود، به حساب بانکی واریز می گردد و ثبت پاس شدن چک انجام خواهد گرفت که این ثبت به صورت زیر می باشد:

 • موجودی نقد و بانک/ بانک ها
 • حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی در جریان وصول

اسناد پرداختنی: زمانی که شرکت یا سازمان های مورد نظر به منظور انجام گرفتن کاری، چکی را صادر می کنند، به چک صادر شده در اصطلاح، اسناد پرداختی نام می دهند، که در این صورت نیز برای ثبت حسابداری آن فرآیند های بسیار زیاد و متفاوتی را خواهد داشت.

صدور چک و واگذار کردن آن به دیگران: در این مدل از صدور، مشخصات مورد نیاز همانند مراحل قبل در سیستم ثبت خواهد شد و فردی که قرار باشد چک را دریافت کند مشخص می نماید که به شکل زیر صادر شدن آن ثبت می گردد:

 • حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ بستانکاران تجاری
 • حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ اسناد پرداختنی تجاری

نکته: در این نوع ثبت، طرف بدهکار سند با توجه کردن به اهداف صدور چک، متغیر است.

بیشتر بخوانید مقاله حسابداری ثبت چک چیست؟ : امور حسابرسی در اصفهان
حسابداری ثبت چک چیست ؟

وصول چک چیست؟

هنگامیکه چک مورد نظر پاس می گردد و وجه از حساب برداشت خواهد شد، اصولا می گویند که چک وصول می شود. در این صورت ثبت سند حسابداری آن به صورت زیر می باشد:

 • حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ اسناد پرداختنی تجاری
 • موجودی نقد و بانک/ بانک ها

پرسش و پاسخ متداول در مورد ثبت چک در حسابداری

 1. در معاملات امروزی به چه صورت از چک استفاده می نمایند؟

چک در معاملات امروزی بیشتر از پول نقد استفاده ی بسیار زیادی می شود و در حسابداری این نوع معاملات، یک نوع بدهی است که شخص بدهکار، ملزم به پاس کردن این چک خواهد شد و باید در برابر آن مبلغی را پرداخت نماید.

 1. آیا در سیستم حسابداری شرکت ها، چک های دریافتی از معاملات، ثبت می گردد؟

در اکثر سیستم های حسابدرای شرکت ها، نرم افزار چک و بانک موجود است و کلیه چک های دریافتی از مشتریان در آن ثبت خواهد شد.

 1. اسناد دریافتنی مشمول چه اسنادی است؟

اسناد دریافتنی در واقع چک هایی هستند که شرکت ها برای انجام دادن سایر خدمات و یا طلبکار بودن دریافت می نمایند. این اسناد اوراقی هستند که در برابر پرداخت کردن آن ها، به صورت بسیار کوتاه مدت و بلند مدت هستند.

 1. چه مواردی در چک ها باید ثبت شود؟

تاریخ، شماره چک، مبلغ، نام صادر کننده چک، بانک و نام شعبه باید در اکثر چک ها ذکر گردد.

 1. در سیستم حسابداری نقد کردن چک به چه صورت است؟

بعد از اینکه چک نقد شد، مبلغ این چک وارد صندوق می گردد و به صورت موجودی نقد و بانک- صندوق- حساب ها و اسناد دریافتنی و اسناد دریافتنی نزد صندوق ثبت خواهد شد.

 1. آیا در وقتی که چک به حساب خوابانده می شود،باید در سیستم حسابدرای ثبت گردد؟

بله، زمانی که چکی به حساب خوابیده می گردد بسیار  لازم بوده است که در سیستم ثبت گردد و سندی با فرایند زیر در سیستم صادر بشود و حساب ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی در جریان وصول، حساب ها و اسناد دریافتنی- اسناد دریافتنی نزد صندوق

بیشتر بخوانید مقاله حسابداری ثبت چک چیست؟ : خدمات حسابداری در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین