ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله به بررسی موضوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود پرداخته میشود. با اعتنا به ماده 94 قانون تجارت “به شرکتی که بین دو یا چند نفر برای جاری ساختن کارها تجارتی درست شده باشد، شرکت با مسئولیت محدود گفته می شود. هریک از شریکان فارغ از این‌که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردیده باشد، صرفا به اندازه میزان سرمایه خویش در کمپانی مسئول قرض‌ها و تعهدهای شرکت میباشند.”

براین اساس شرکت های بامسئولیت محدود، همچون شرکت هایی با سهامی محدود، هر شریک به اندازه آورده خویش مسئولیت می گیرد. برخلاف شرکت های نقل شده، سرمایه به سهام موازی قسم نمیشود. در حقیقیت مجموعه ای از سهم‌های شریکان میباشد که الزامی در برابر بودن آن وجود ندارد.

ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، همانند ثبت شرکت  تضامنی و کمپانی سهامی و بقیه شرکت های تجاری، مورد نیاز میباشد که شرکا قبل از ثبت، قوانینی را مهیا کرده باشند. شرایط شرکت با مسئولیت محدود که در هنگام ثبت آن وجود آن شرایط ضروری میباشد، عبارتند از :

 • اولو مهم‌ترین شرط شرکت با مسئولیت محدود در ماده 96 قانون تجارت آورده شده . بر اساس این ماده: « شرکت شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می گردد که کل سرمایه نقدی تأدیه و سهم ‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردیده باشد. » به این ترتیب بر اساس این ماده، تا وقتی که سرمایه نقدی شرکت در حساب مرتبط با شرکت، واریز نشده و سرمایه غیر نقدی نیز با رضایت شرکا نرخ‌گذاري و تحویل محل کار شرکت نشده، نمی توان برای ثبت شرکت اقدام نمود.
 • شرط دومشرکت با مسئولیت محدود  بر پایه ی ضوابط ثبت شرکن، آن میباشد که در اسم شرکت دارای مسئولیت محدود می بایست عبارت ( شرکت با مسئولیت محدود) قید گردیده باشد. 
 • یکی دیگر ازشرایط شرکت با مسئولیت محدود ، تهیه و تنظیم شرکت نامه و امضای آن به وسیله شرکا است. شرکت نامه در واقع قرارداد تشکیل شرکت بوده و سوای آن، تشکیل شرکت منتفی بوده و بدون تشکیل، ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیز منتفی خواهد بود. شرکت نامه ، همان طور که گفته شد، توافق تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بوده و مشتمل بر اطلاعات پایه ای شرکت و شرکای آن است. این اطلاعات عبارتند: اسم و موضوع شرکت و نشانی آن، مرکز اصلی شرکت، نوع شرکت که شرکت با مسئولیت محدود می باشد، مشخصات شرکا و میزان سهم الشرکه آن ها، شرایط فسخ شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان. مطابق رویه فعلی، فعلا، همه موسسات از جمله شرکت با مسئولیت محدود ، موظف به ثبت شرکت نامه در مرجع ثبت شرکت ها هستند.
 • از نظرتعداد شرکا، برای تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، لازم میباشد که دست کم دو نفر تحت عنوان سهم دار دارای مسئولیت محدود، مبادرت به تشکیل  شرکت با مسئولیت محدود کنند. حداکثر تعداد شرکای  شرکت با مسئولیت محدود نیز محدودیت رسمی ندارد.
 • مغایر شرکت های سهامی، هیچ حداقلو حداکثری برای سرمایه  شرکت با مسئولیت محدود از سوی مقنن انتخاب نشده ، بدین ترتیب سرمایه  شرکت با مسئولیت محدود در هنگام تشکیل با محدودیتی مواجه نمی‌باشد.
بیشتر بخوانید ثبت شرکت با مسئولیت محدود : خدمات مشاوره امور مالی و مالیاتی
مسئولیت محدود

شیوه ی نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود

مبنی بر ماده 95 قانون تجارت، در شیوه ی اسم گذاری شرکت با مسئولیت محدود لازم میباشد که اصول ذیل رعایت گردد:

 • دراسم شرکت قطعا می بایست عبارت (با مسئولیت محدود) بیان گردد، وگرنه آن شرکت در مقابل افراد ثالث شرکت تضامنی به حساب آورده می شود. معنا این حکم قانون تجارت آن میباشد که دراین‌صورت، شرکای شرکت با مسئولیت محدود ، همانند شرکای شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام بدهی های کمپانی در صورت انحلال آن خواهند بود.
 • نام هیچ یک از شرکایشرکت با مسئولیت محدود نباید در اسم شرکت قید گردد وگرنه آن شریک در مقابل افراد ثالث، در حکم شریک شرکت تضامنی خواهد بود. با این توضیح که در اینگونه شرایط، در حالی که سایر شرکا فقط تا میزان آورده ی خود ، مسئول دیون شرکت هستند، شریکی که اسم او در نام کمپانی قید گردیده، به تنهایی مسئول کل قروض و دیون شرکت میباشد.

مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • دو برگ تقاضانامه
 • فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.
 • اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

مالیات شرکت با مسئولیت محدود

به طور کلی دو نوع مالیات شامل حال شرکتهای با مسئولیت محدود میگردد:

 • مالیات بر عملکرد شرکت

این نوع از مالیات مشتمل بر مالیات بر مخارج شرکت و همینطور سود حاصل از فروش یا سرویس ها میگردد مشتمل بر کلیه ی هزینه های شرکت اعم از مخارج مستقیم و غیر مستقیم میباشد. در خصوص سود نیز بایستی دقت داشت که سود با درآمد تفاوت دارد و مالیات شامل سود شرکت می‌شود.

 • مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات نیز بر اساس فروش و درآمد شرکت محاسبه می شود. معمولاً حدود درصدی از ارزش فروش, به قیمت خدما و یا کالا افزوده می شود که‌این هزینه مازاد به طور مستقیم به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میگردد.

یکی نقاط ضعف مالیاتی که در ارتباط شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی وجود دارد، این میباشد که شرکت های سهامی که برای عرضه در بازار بورس پذیرفته شده اند، از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده باشد, مساوی با ده درصد از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.

بیشتر بخوانید ثبت شرکت با مسئولیت محدود : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مواردی که منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود میشوند

 • اگر شرکت برای رسیدن به مقصود خاصی تشکیل شده و حالا هدف موردنظر محقق شده یا اینکه رسیدن به آن غیر ممکن شده است.
 • اگر از ابتدا شرکت برای یک دوره زمانی محدود ثبت شده و حالا فرصت مقرر به اتمام رسیده است.
 • اگر شرکت ورشکست گردیده باشد.
 • اگر شرکایی که صاحب بیشتر از نیمی از سرمایه شرکت هستند تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.
 • در شرایطی که شرکت به اندازه ای ضرر ببیند که نصف سرمایه آن از بین برود و یکی از شرکا برای انحلال شرکت تقاضا دهد و محاکم قانونی دلایل وی را موجه بدانند ولی شرکای دیگر قادر به خرید سهم شریک معترض نباشند تا از شرکت خارج شود.
 • فوت یکی از شرکا البته اگر در اساسنامه قید شده باشد که فوت یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت می شود

مزایای ثبت شرکت از زبان راحت بین:

 1. کسب اعتبار و اعتماد بیشتر در بین مشتریان و اشتیاق بیشتر برای استفاده از خدمات و محصولات شما
 2. حمایت قانونی و دولتی از فعالیت تجاری شما
 3. استفاده از تسهیلات و وام بانکی چشمگیر
 4. ایجاد سابقه درخشان برای شما و شرکت شما، این اعتبار با سپری شدن، زمان بیشتر نیز خواهد شد.
 5. قانونی شدن قرارداد فیمابین شرکا، روابط شما با آنها در زمان فعالیت یا در زمان ورشکستگی و انحلال را سازماندهی میکند. همچنین از اختلافات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

معایب ثبت شرکت

 1. با ثبت شرکت پرداخت مالیات اجباری می گردد. البته در نظر داشته باشید در صورتی که به منظور فرار از مالیات، فعالیت خود را بدون ثبت شرکت انجام دهید، فعالیت شما عملا غیر قانونی خواهد بود.پس از گذشت زمان متوجه این موضوع خواهند شد و علاوه بر اینکه در این شرایط میبایست هزینه زیادی بابت جریمه فرار مالیاتی پرداخت کنید، بلکه اجازه ادامه فعالیت را نخواهید داشت. تصور کنید چندین و چند سال برای کسب و کاری زحمت کشیده باشید ولی در نهایت به علت عدم پرداخت مالیاتی که میتوانست به خاطر خوش حسابی شما تخفیف داشته باشد متضرر شوید و کسب و کارتان تخته شود!
 2. پس از گذشت 3 ماه از شروع فعالیتان میبایست یک آدرس دقیق از محل کارتان ارائه دهید. تا قبل از 3 ماه میتوانید آدرس منزل مسکونی خود را اعلام کنید. ولی بعد از سپری شدن 3 ماه داشتن یک مکان ثابت به عنوان شرکت شما اجباری خواهد بود.
 3. پرداخت بیمه و حقوق به کارمندان یکی دیگر از مواردی است که با ثبت شرکت مطابق قانون میبایست اجرا شود. البته اگر بتوان آن را در قسمت معایب نوشت. زیرا خیلی بعید است که شرکت هادر این مورد مطابق قانون عمل نکنند.
بیشتر بخوانید ثبت شرکت با مسئولیت محدود : امور حسابرسی در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین