تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

در این مقاله به بررسی موضوع تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی پرداخته میشود. از نظر فعالیت های اجتماعی، شخص حقوقی، گروهی از انسان هاست که می خواهند فعالیت اجتماعی جمعی داشته باشند. مانند خرید، فروش، مالکیت، انعقاد قرارداد و …

این اشخاص (شرکتها و موسسات) بعد از ثبت شرکت یا موسسه، می بایست، نهایتا تا دو ماه بعد از ثبت شرکت برای دفاتر قانونی خود اقدام نمایند. برای انجام این کار با مراجعه به سایت ssaa.ir و پایگاه سازمان ثبت شرکتها اقدام به پلمب دفاتر  نمایید. و هر سال نیز باید قبل از شروع فعالیت خود اقدام به گرفتن دفاتر نمایند.

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

تکالیف مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی

پرداخت حق تمبر ثبت و یا افزایش سرمایه

 • پلمپ دفاتر قانونی
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور فاکتور فروش بابت کلیه معاملات
 • تحریر دفاتر قانونی
 • کسر و پرداخت مالیات بر اجاره پرداختی
 • ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد
 • ارائه گزارش حسابرسی صورتهای مالی
 • ارائه اسناد ، مدارک و دفاتر قانونی جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق
 • ارسال اظهارنامه مالیات بر حقوق پرسنل
 • ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال گزارش خرید و فروش فصلی

در قانون مالیات های مستقیم وظایف و مسئولیت های متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:

 • مهر دفاتر قانونی:

در سالهای گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه ای و عمومی) به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و دفاتر را پلمپ می کردند. اما در سال های اخیر پیشخوان های ویژه ای در دفاتر پست برای این منظور اختصاص داده شده است (دفاتر پلمب) که اشخاص حقوقی می توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت قیمت دفاتر و هزینه ارسال آن ها برای تحویل کالا.

پلمب دفاتر توسط باجه های مربوطه همچنین لازم به ذکر است اشخاص مذکور باید قبل از شروع سال مالی جدید نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند بدین معنی که مثلا برای عملکرد سال 1394 مودیان باید تا تاریخ 29/12/1393 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی : اشخاص مشمول سامانه مودیان 
تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
 • پرداخت حق تمبر:

اشخاص حقوقی باید حداکثر تا دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم هزار تمبر را پرداخت کنند. همچنین در مورد شرکت هایی که افزایش سرمایه می دهند موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. ابطال تمبر (ماده 48 و تبصره آن). همچنین در صورت تخلف اشخاص مذکور از این دستور متخلف محسوب و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر به جریمه نقدی دو برابری نیز محکوم می شوند (ماده 51).

 • ارائه لیست حقوق بگیران:

اشخاص حقوقی باید در هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مفاد ماده 85 این قانون محاسبه و ظرف 30 روز فهرستی از حقوق بگیران را که حاوی مشخصاتی از قبیل نام و نشانی حقوق بگیران و آنها باشد، ارائه کنند. مبلغ به اداره مالیات محلی. ، پرداخت کنید و تغییرات را فقط در ماه های بعد اعلام کنید.

وجوهی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول کسورات بازنشستگی یا بیمه ای نمی شوند از قبیل حق مشاوره، حق حضور، حق الزحمه، حق الزحمه تحقیق، حق الزحمه تحقیق و پژوهش بدون رعایت معافیت ماده (84) مالیات پرداخت می کنند. قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد است و کارفرمایان موظفند در زمان پرداخت یا تخصیص و در مهلت مقرر در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات گیرندگان، مالیات متعلق را کسر کنند.

نمونه فرم اعلام شده توسط سازمان پرداخت مالیات و جرایم به اداره امور مالیاتی پرداخت کننده و در صورت تخلف به عهده امور مالیاتی کشور خواهد بود (ماده 86 و تبصره های آن).

 • جهت بهره مندی از خدمات الکترونیکی جدید نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 •  
 • صدور فاکتور و درج شماره اقتصادی:

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی می باشند. آنها موظفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرفین معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه قید و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه نمایند.

عدم صدور فاکتور یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگری برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ معامله می باشد. ، بسته به مورد. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور از طرق تعیین شده مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.

در صورتی که طرفین معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات ها باشند. درج شماره اقتصادی افراد مذکور الزامی نیست (ماده 169 و تبصره 1).

بیشتر بخوانید تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی : مالیات من اصفهان
تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
 • پرداخت مالیات تکلیفی:

در صورت پرداخت اقلام مندرج در تبصره 9 ماده (53) و مالیات تکلیفی هر ماه آن را کسر و به حساب تعیین شده واریز نمایید.

 • استفاده از سامانه صندوق فروش:

مودیان موضوع ماده (169) موظفند از سامانه صندوق (صندوق مکانیزه) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده برای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از محل درآمد مشمول مالیات. مودیان مذکور در سال اول استفاده و یا سالهای بعد قابل کسر می باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت نسبت به تعیین افراد مشمول حکم این تبصره اقدام نماید.

و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و در روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد اعمال می شود. معادل ده درصد (10%) مالیات عملکرد مؤدیانی است که سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق و تجهیزات مشابه هستند.

با رعایت این نامه اجرایی تا دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب جریمه نقدی دو درصد (۲%) بیع خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۱۶۹).

 • ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده:

اشخاص حقوقی موظفند علاوه بر وظایف و مسئولیت های ذکر شده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و به سایر وظایف پیش بینی شده در قانون مذکور پایبند باشند.

 • ارائه اظهارنامه مالیاتی:

اشخاص حقوقی موظفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک خود حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد تسلیم نمایند. ممکن است میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها باشد.

مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی که محل اصلی فعالیت شخص حقوقی است، ارائه و پرداخت کنید. پس از ارائه اولین لیست مزبوز، به ارائه لیست تغییرات سال های بعد بسنده می شود.

بیشتر بخوانید تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی : شرکت حسابداری در اصفهان
تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

تابعیت اشخاص حقوقی

اقامتگاه از نظر حقوقی محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او در آنجا است. قانون یک سری حقوق و تکالیف را بر حسب محل سکونت افراد بر عهده می گیرد. طبق قانون مدنی مرکز عملیات» و طبق قانون تجارت محل اداره شخص حقوقی» به عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی تعیین شده است. اساساً اقامتگاه از نظر استاد الزام آور مهم است.

تابعیت رابطه ای است که شخص را از نظر وظایف و حقوق سیاسی به کشوری خاص پیوند می دهد. ماده 591 قانون تجارت می گوید: «اشخاص حقوقی تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند». اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی (یا حقیقی) برای آگاهی از حقوق سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف خود در قبال دولت متبوع خود موظف به داشتن تابعیت مشخص هستند.

ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 می گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود». یعنی طبق مقررات کشور ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز ایران است وگرنه شرکت ایرانی محسوب نمی شود ولی می تواند در ایران نماینده داشته باشد.

بیشتر بخوانید تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی : مای تکس اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین