تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مقاله به بررسی تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته میشود. 

افراد حقیقی یا  واقعی چه کسانی هستند؟

شخص حقیقی که می توان از او به عنوان یک شخص حقیقی نیز یاد کرد، یکی از افراد جامعه است که شخصیتی به شیوه خود دارد و بر اساس فردیت خود دارای حقوق و تکالیفی است. هر انسانی یک شخصیت واقعی است. بزرگ یا کوچک بودن این فرد فرقی نمی کند، در هر صورت این شخصیت می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق و وظایف خود عمل کند. با این حال، هر فردی که در یک جامعه زندگی می کند، شخصیت واقعی دارد.

اشخاص حقیقی مدت دارند ولی مدت فعالیت آنها از بدو تولد شروع می شود و با فوت آنها پایان می یابد. لازم به ذکر نیست که با فوت انسان حقوق او نیز از بین می رود و دیگر حق و تکلیفی ندارد.

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

اما شخصیت حقوقی اثر تجاری دارد. در اکثر کشورهای دنیا و قوانین مربوط به این کشورها، هر شرکت، موسسه یا سازمانی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی یک شخصیت حقوقی محسوب می شود. شخصیتی که برای شرکت ها و مؤسسات در نظر گرفته می شود، جدا و مستقل از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت تلقی می شود. این استقلال در شرکت های سهامی پر رنگ تر و در شرکت های کوچک و شخصی کمتر مشخص است.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی چند تفاوت مشخص دارند که با توجه به این تفاوت‌ها شما می‌توانید به راحتی بین هویت آنها تمایز قائل شوید. در قسمت زیر به چند مورد از تفاوت‌های این دو شخصیت از نظر قانونی اشاره کرده‌ایم:

اشخاص حقیقی آدرس مشخصی برای زندگی دارند اما شرکت‌های حقوقی در مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف و همچنین دفاتر و اسناد مربوط به شرکت حضور دارند.

اشخاص حقیقی با مرگ از بین می‌روند و تمام حقوق خودشان را از دست می‌دهند. اما اشخاص حقوقی با مرگ هیچ فردی از بین نمی‌روند و همچنان به حیات خودشان ادامه می‌دهند.

اشخاص حقیقی دارای جسم و ماهیت طبیعی هستند اما اشخاص حقوقی فرضی و اعتباری هستند و بر اساس قراردادها شرکت می‌گیرند و منحل می‌شوند.

حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی بسیار ساده تر از قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی است. در قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر مشاغل یا اشخاص حقیقی به 3 دسته تقسیم می شود. تنها مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند ملزم به تهیه دفاتر قانونی هستند. به همین دلیل می توان گفت که تعهدات مالیاتی اشخاص حقیقی بسیار کمتر از اشخاص حقوقی است.

 ضمناً کلیه اشخاص حقیقی بابت درآمدی که کسب می کنند تا سقف معینی از پرداخت مالیات معاف هستند. اما اشخاص حقیقی چنین معافیتی ندارند. حسابرسان مالیاتی در رابطه با اسناد و دفاتر حسابداری قانونی اشخاص حقوقی نیز حساسیت بیشتری دارند. بنابراین حسابداران اشخاص حقوقی باید دارای مهارت بالاتر و آشنایی کامل با قوانین مالیاتی باشند.

بیشتر بخوانید تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی : سامانه مودیان در اصفهان
تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق تجارت

بر اساس ماده 1 قانون تجارت، هر شخصی که به خرید و فروش کالا بپردازد، شخص حقیقی شناخته می شود. طبق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی نیز می توانند تاجر باشند زیرا شرکت می تواند مانند شخص حقیقی اقدام به خرید و فروش کند.

طبق ماده 20 قانون تجارت، هر 7 نوع شرکتی که دارای شخصیت حقوقی هستند و در قسمت فوقانی این ماده به آنها اشاره کردیم به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قانون تجارت هستند. این بدان معنی است که کلیه قوانین تجارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان قابل اجرا است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

طبق ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، هر نوع درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به درآمدهای بازرگانی، خدماتی، درمانی یا سایر درآمدها در ایران کسب می‌کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود.

همچنین طبق تبصره 3 ماده 177 قانون، صاحبان مشاغل موظفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص دارای سه نرخ جداگانه است که به شرح زیر و با میزان درآمد تعیین می شود:

 • درآمد اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال مشمول مالیات سالانه 15 درصد می باشد.
 • درآمد اشخاص حقیقی بین 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه 20 درصد است.
 • درآمد اشخاص حقیقی از یک میلیارد ریال به بالا مشمول مالیات سالانه 25 درصد است.

نکته حائز اهمیت در محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص، بر اساس تبصره ماده 131، به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد اظهاری نسبت به درآمد اظهاری سال گذشته مؤدی، یک واحد درصد و حداکثر 5. از نرخ های مذکور کاهش می یابد و ملاک برخورداری از این معافیت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه در مهلت اعلام شده از سوی مؤدی (شخص حقیقی) می باشد.

بر اساس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند در یک سال مالیاتی برای هر واحد تجاری و یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم می شود، اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را تنظیم کنند.

سازمان و تا پایان خرداد ماه سال بعد. به اداره امور مالیاتی محل خدمت خود تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ مندرج در ماده (131) این قانون پرداخت کنند، بر اساس این ماده مطلوب است به مهلت قانونی سه ماه پس از پایان روز مراجعه شود. سال مالی برای تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانید تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی : مالیات من اصفهان

میزان جریمه عدم پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۹۲، در صورتی که اشخاص حقیقی اظهارنامه خود را تکمیل نکنند، ۳۰ درصد از مالیات را باید به عنوان جریمه بپردازند که قابل بخشش هم نیست و همچنین اگر اظهارنامه خود را برای سه سال متوالی تسلیم نکنند، مشمول مجازات می‌شوند که این مجازات شامل زندان یا محکومیت نقدی مشخص شده است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

کلیه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی را در اداره ثبت شرکت ها طی کرده و به ثبت رسیده و دارای شماره ثبت می باشند مشمول مالیات بر درآمد می باشند. درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به روش دیگری تعیین می شود) بر اساس سودآوری فعالیت و مفاد قانون مالیات ها و تبصره آن تعیین می شود.

اساساً نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مجموع فروش کالاها و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنها پس از کسر هزینه و استهلاک است. تکلیف اشخاص حقوقی و شرکت ها کاملا مشخص است و باید 25 درصد از درآمد خود را پس از کسر هزینه ها و معافیت ها پرداخت کنند که این امر مستلزم ارسال و ثبت اظهارنامه خواهد بود.

مراجعه به ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مطلوب است. بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی موظفند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را براساس دفاتر و اسناد و مدارک خود حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به همراه فهرست شرکا و هویت سهامداران و حسب مورد میزان سهام شرکت یا تعداد سهام و آدرس هر کدام.

آنها را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی شخص حقوقی ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنید. پس از ارسال اولین لیست ذکر شده، ارائه لیست تغییرات در سالهای بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی و موسسات خارجی مقیم خارج از ایران که در ایران اقامت و نمایندگی ندارند تهران است.

حکم این ماده در مدت معافیت شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی نیز خواهد بود.

بیشتر بخوانید تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی : خدمات حسابداری در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین