تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست؟

تفاوت حسابداری و حسابرسی : حسابداری و حسابرسی دو فرآیندی هستند بسیار مهم مربوط به فعالیت های مالی و سوابق یک سازمان که امور مالی را که مهمترین عملکرد یا بخش در هر سازمان می باشد و به عنوان ستونی بسیار قدرتمند وو قوی برای موفقیت آنها در موقعیت های اقتصادی و مالی  عمل می نمایند.

هرگونه اشتباه در امور مالی منجر به نتایجی بسیار فاجعه بار یا حتی مرگبار برای یک تجارت در بازار های رقابتی خواهد شد. برای اطمینان از اجرا کردن شفاف، زیر مجموعه های فعالیتهایی موجود می باشند که تحت چتر امور مالی یعنی حسابداری و حسابرسی تعریف خواهند شد.  تفاوت بین حسابداری و حسابرسی در این می باشد که حسابداری به معنای حفظ صورتهای مالی و تجاری یک شرکت می باشد در حالی که حسابرسی به معنی بررسی صحت صورت های مالی نگهداری خواهند شد، توسط شرکت می باشد.

حسابداری برای معاملات روزانه ی سازمان ها، شرکت ها و کمپانی ها انجام خواهد گرفت در حالی که حسابرسی سه ماهه یا سالانه صورت می گیرد، حسابداری به فرآیند نگهداری سوابق به روز شده ای می باشد و برای هر معامله مالی یعنی فروش یا خرید هر مواردی که مد نظر دارید و تهیه صورتهای مالی مورد نیاز اشاره ای مستقیم دارد؛ در حالی که حسابرسی فرایندی می باشد که در آن صورتهای مالی تهیه شده در فرآیند ها تحت فرآیند حسابداری برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی جهت صحت یا عدم صحت آنها به شدت قابلیت استفاده را دارد؛ در حسابرسی قدم هایی برداشته خواهد شد تا به نظر برسد که آیا این صورتهای مالی مطابق چارچوب گزارشگری و قانونی می باشد که به طور بسیار خاصی برای تهیه و ارائه صورتهای مالی تعریفی کاملا مشخص شده دارد.

تفاوت حسابداری و حسابرسی

تفاوت حسابداری و حسابرسی را بیان نمایید؟

تعریف حسابداری: حسابداری به فرآیند جذب کردن، طبقه بندی نمودن، جمع بندی کردن، تجزیه و تحلیل و ارائه معاملات مالی، سوابق، صورتها را در آوردن، سودآوری و موقعیت مالی یک سازمان یا نهاد اطلاق خواهد شد. حسابداری زبان تخصصی سایر تجارت ها در حوزه ی اقتصادی است.

اما؛ حسابرسی به بررسی های بسیار مهم سوابق مالی یا صورت های یک تجارت یا یک سازمان گفته می شوند، حسابرسی برای همه اشخاص حقوقی بسیار واجب می باشد و حسابرسی پس از تهیه نهایی صورتهای مالی و حساب ها انجام خواهد گرفت.

حسابرسی شامل موارد روبرو می باشد: انجام بازرسی و حسابرسی بسیار قانونی صورت های مالی، و دادن یک نظری کاملاا  منصفانه و بی طرفانه در مورد این موضوع که آیا صورت ها و سوابق مالی  درست و منصفانه از وضعیت مالی واقعی شرکت می باشند یا خیر اصلا نمی باشند. حسابرسان، حسابرسی خارجی، وظیفه حسابرسی را طبق مقرراتی بسیار مرتبط با قوانین قابل اجرا از طرف سهامداران یا تنظیم کنندگان انجام خواهند داد.

دامنه کار حسابرسی بوسیله ی قوانین قابل اجرا تعیین خواهد شد. حسابرسان  بسیاری از وظایف مشابه حسابداران را انجام خواهند داد، اگرچه وظایف بسیار متفاوتی را دارا می باشند. در حالی که حسابرسان و حسابداران شباهت ها و تفاوت هایی را در بر می گیرند، بسیاری از شرکت ها از این دو فرد به جای یکدیگر استخدام می نمایند. بنابراین، تفاوت بین حسابدار و حسابرس دقیقاً چیست….؟ 

حسابداری ثبت سوابق معاملات مالی و تهیه صورتهای مالی را بر عهده می گیرد ولی حسابرسی بررسی انتقادی صورتهای مالی را صورت خواهد داد  تا در مورد انصاف آنها نظردهی نماید.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در زمان سنجی:

حسابداری به طور بسیار مداوم و با ثبت روزانه معاملات مالی انجام خواهد گرفت اما در حالی که حسابرسی یک فرایند دوره ای محسوب خواهد شد؛ پس از تهیه حسابهای نهایی و صورتهای مالی،  به صورت سالانه انجام خواهد گرفت.

پیشنهاد مطالعه در مقاله تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست؟ : خدمات حسابداری در اصفهان

تفاوت حسابداری و حسابرسی
 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در شروع

در پروژه هلی حسابداری معمولاً از جایی شروع می شود که حساب به پایان خواهد رسید. در حالی که حسابرسی دقیقا همیشه از جایی استارت می خورد که حسابداری به پایان دوره ی خودش می رسد و یا حتی به پایان قرار دادش مانده است.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در دوره زمانی

در پروژه های حسابداری عمدتا بر معاملات و فعالیت هایی مالی و پولی  فعلی متمرکز می باشد، اما در حسابرسی بر صورتهای مالی گذشته متمرکز شده و تمرکز بسیار زیادی را دارا  است.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در پوشش

در کارهای حسابداری کلیه معاملات، سوابق و بیانیه های دارای تمام پیامدهای مالی را پوشش خواهند داد دقت داشته باشید در حالی که حسابرسی به طور بسیار عمده ای از صورت های مالی و سوابق نهایی را پوشش خواهد داد.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در سطح جزییات

باید بدانید کار سطح جزئیات حسابداری بسیار مفصل می باش  و تمام جزئیات مربوط به معاملات مالی، سوابق و بیانیه ها را ضبط و ذخیره می نماید؛ ولی در حسابرسی  از صورتها و سوابق مالی به صورت نمونه مورد استفاده ی بسیار زیادی قرار می گیرند.

تفاوت حسابداری و حسابرسی
 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در تمرکز نوع بررسی

 پروژه های حسابداری مشمول: بررسی و تأیید جزئیات مربوط به کلیه صورتهای مالی و سوابق می باشد اما در حسابرسی ممکن می باشد از طریق بررسی تست یا بررسی نمونه کار پیش رود؛ باید بدانید تمرکز اصلی حسابداری ثبت و ارائه دقیق کلیه معاملات و صورتهای مالی در تمام بخش ها و قسمت ها می باشد اما تمرکز اصلی حسابرسی بررسی بسیار دقیق صحت و قابلیت اطمینان صورت  های مالی و قضاوت در مورد اینکه آیا صورتهای مالی تصویری و نمایشی بسیار واقعی از وضعیت مالی واقعی واحد تجاری را نشان می دهد یا نه.

باید بدانید هدف از حسابداری تعیین وضعیت مالی، سودآوری و عملکرد می باشد اما  هدف حسابرسی افزودن اعتبار به صورتهای مالی و گزارشات شرکت، سازمان تجاری، کارخانه و… می باشد.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در وضعیت حقوقی

در پروژه های حسابداری با درجاتی از اختیار با استانداردهای حسابداری اداره خواهند شد ولی حسابرسی با استانداردهای حسابرسی اداره خواهد شد و انعطاف پذیری بسیار زیادی را ایجاد نمی نماید؛ حسابداری معمولاً توسط یک کارمند داخلی شرکت صورت گرفته اما حسابرسی توسط یک شخص خارجی یا آژانسی بسیار مستقل از داخل شرکت قابل انجام می باشد باید بدانید حسابدار توسط مدیریت شرکت منصوب می  گردد در حالی که حسابرس توسط سهامداران شرکت یا یک تنظیم کننده های مربوط به پروژه های مالی منصوب خواهد شد؛ حسابداری توسط حسابداران انجام می گیرد اما حسابرسی به وسیله ی حسابرسان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

 • تفاوت حسابداری و حسابرسی در نوع پاداش و حق الزحمه

 باید بدانید در پروژه های حسابداری توسط کارمند شرکتی که حقوق می گیرد صورت خواهد گرفت در حالی که هزینه حسابرسی خاصی به حسابرس واریز خواهد شد؛ حق الزحمه حسابدار، حقوق توسط مدیریت ثابت می گردد.

در حالی که حق حسابرس توسط سهامداران شرکت، کارخانه و… تعیین خواهد شد و حتی دامنه حسابداری را مدیریت شرکت تعیین می نماید ولی دامنه حسابرسی قوانین یا مقررات مربوط خود را دارد و حسابداری برای همه سازمان ها در عملیاتی روزانه و یا روزمره یا معمول  بسیار ضروری خواهد بود در حالی که حسابرسی در عملیات روزمره هیچ جایگاهی را ندارد و اصلا ضروری نیست.

پیشنهاد مطالعه در مقاله تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست؟ : امور حسابرسی در اصفهان

تفاوت حسابداری و حسابرسی

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین