تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده

مهمترین تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده در ماهیت آنهاست. این موضوع اهمیت محاسبه دقیق آنها را چندین برابر می کند. اهمیت این موضوع به حدی است که در صورت محاسبه دقیق و استفاده از تبصره های مناسب می توان از معافیت و بخشودگی برای شرکت استفاده کرد. اما از سوی دیگر وقوع هرگونه خطا و اشتباه محاسباتی منجر به وقوع جرایم سنگین مالیاتی خواهد شد.

تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده

مالیات بر عملکرد چیست؟

وقتی صحبت از مالیات بر عملکرد می شود، صحبت از انتقال بخشی از سود شرکت ها و شرکت هایی است که فعالیت اقتصادی انجام می دهند. دولت به خود این حق را می دهد که این مالیات را دریافت کند زیرا دولت برای افراد و شرکت ها فرصت کسب سود را فراهم کرده است.

مالیات بر عملکرد زیرمجموعه مالیات های مستقیم است و شامل 80 ماده قانونی در زمینه های مختلف می باشد. از وظایف اصلی مالیاتی مودیان محاسبه و پرداخت مالیات عملکرد است و به صورت اظهارنامه عملکرد انجام می شود. معمولا این اظهارنامه ها به جز مواردی که سال مالی شرکت تعریف متفاوتی دارد در فصل تابستان ارائه می شود. نمونه آن مؤسسات آموزشی است که سال مالی جداگانه دارند.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده با قیمت خرید کالا یا خدمات می پردازد. در مرحله بعد فروشنده باید این مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. به این مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می گویند. این مالیات در چند سال اخیر توسط دولت تعیین شده و از تولید تا توزیع از فعالان تجاری اخذ می شود. مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می شود:

 1. سازنده
 2. مصرف
 3. یک درآمد

البته این مالیات فقط از مصرف کننده دریافت نمی شود. تولیدکننده نیز باید آن را پرداخت کند و هر کالا یا خدماتی که در ازای دریافت وجه ارائه می شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات باید هر 90 روز یک بار البته با مهلت 15 روز پرداخت شود.

بنابر ماده 4 قانون ارزش افزوده دائمی، مؤدی می تواند حداکثر یک ماه پس از انقضای مهلت مالیاتی، ارزش افزوده را به سازمان پرداخت کند. اما بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، تا زمان استقرار سامانه مودیان، ترتیبات ثبت نام، نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها طبق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/2 می باشد. 17/2017 و اصلاحات بعدی آن در سایر موارد مفاد این قانون جاری خواهد بود.

بیشتر بخوانید تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده : سامانه مودیان در اصفهان
تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده

تفاوت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد

برخی از تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده به ماهیت و تعاریف آنها مربوط می شود. برخی از این موارد عبارتند از:

 • تفاوت در منبع محاسبه مالیات؛ مالیات عملکرد از سود خالص شخص اخذ می شود اما ارزش افزوده از مابه التفاوت خرید و فروش افراد اخذ می شود.
 • نرخ مالیات مطالبه شده از مودیان متفاوت است.
 • مالیات بر عملکرد به عنوان مالیات مستقیم در نظر گرفته می شود، اما ارزش افزوده مالیات غیر مستقیم است.
 • تعداد دوره های مالیاتی و زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها تفاوت های چشمگیری دارد.
 • سیستم ها و سازمان ها متفاوت هستند.
 • علیرغم اینکه سازمان مالیات بر ارزش افزوده با سازمان مالیاتی همسو است، از آن جداست. بنابراین، فرآیندهایی که در هر یک باید دنبال شود مستقل و مرتبط با حوزه خود هستند. بنابراین سازمان ها و سیستم هایی که با این دو نوع مالیات سروکار دارند متفاوت هستند.
 • روش تشخیص این دو یکسان نیست

تفاوت دیگر مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده در تشخیص آنهاست. اگرچه تشخیص هر دو مالیات باید یکسان باشد، اما با توجه به روش‌های متفاوتی که در فروش کالا و خدمات توسط مودیان استفاده می‌شود، روش‌های تشخیص متفاوت است. معمولا در شناسایی این نوع مالیات ها حساسیت زیادی وجود دارد تا اصل انصاف در تعیین مالیات زیر سوال نرود.

 • زمان های پردازش متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است

یکی از اصلی ترین تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده ، زمان رسیدگی است. می دانیم که پس از دریافت اظهارنامه عملکرد، حسابرس مالیاتی حداکثر تا یک سال فرصت دارد تا به اظهارنامه رسیدگی کند. پس از آن، ممیز مالیاتی تا پنج سال حق بررسی مدارک و مدارک مربوط به اظهارنامه را خواهد داشت تا با ارائه مدارک و مدارک جدید، مؤدی را شناسایی و اعلام کند. پس از آن حتی با ارائه مدارک جدید مالیات اضافی مطالبه نخواهد شد.

در قوانین دائمی مالیات بر ارزش افزوده اولویت با 1 درصد مودیان کلان است. به عبارت دیگر محدودیت زمانی برای بررسی وجود ندارد. اما مودی باید مدارک خود را به مدت 10 سال نگه دارد و در صورت درخواست در اختیار ممیز مالیاتی قرار دهد.

بیشتر بخوانید تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده : مالیات من اصفهان
تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده
 • از قوانین مختلفی پیروی می کند

معافیت ها نیز بین مالیات بر ارزش افزوده دائمی و مالیات عملکرد متفاوت است. طبق ماده 189 قانون مدنی، در صورتی که ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد شما برای سه سال متوالی مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد، 5% از کل مالیات شما به عنوان پاداش حسن حسابداری کسر می شود. اگر در ارزش افزوده چنین گذشتی نداشته باشیم.

محاسبه مالیات عملکرد:

مالیات عملکرد مربوط به پایان دوره مالیاتی شرکت می باشد که با تسلیم اظهارنامه مالیاتی بررسی می شود و بر اساس سود و زیان تحمیلی به شرکت می باشد و با استفاده از این مالیات محاسبه و پرداخت می شود.

بنابراین پس از محاسبه سود و زیان شرکت در پایان دوره مالیاتی باید 25 درصد از سود خالص شرکت محاسبه و در پایان به عنوان مالیات عملکرد ثبت شود. بنابراین حسابداران باید در پایان هر دوره مالی ابتدا کلیه درآمدها و هزینه ها را محاسبه کنند تا سود و زیان شرکت مورد نظر را بررسی کنند. همچنین مبلغ فوق در اظهارنامه مالیاتی درج و همزمان به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

 • مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی

فصل پنجم مالیات های مستقیم از مواد 105 تا 118 به مالیات اشخاص حقوقی می پردازد. طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، «کل درآمد شرکت ها و مؤسساتی که در ایران یا خارج از ایران به فعالیت انتفاعی می پردازند، پس از کسر زیان از منابع غیرمستقیم و کسر معافیت، به استثنای شرکت هایی که نرخ جداگانه ای طبق قانون مشمول مالیات به میزان 25 درصد می باشد.

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه اجرای تعهدات مالیاتی اشخاص حقوقی در آخرین عملکرد سال مالی آنها است. مودیان موظفند اظهارنامه عملکرد خود را حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به میزان 25 درصد سود خالص آنها تعیین و وصول می شود. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد برای اشخاص حقوقی تا 31 تیرماه هر سال می باشد. در واقع پس از محاسبه سود و زیان شرکت ها، 25 درصد سود خالص به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه می شود.

 • مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی

همانطور که می دانید اشخاص حقیقی نیز باید ثبت نام کرده و امور مالیاتی خود را ارائه دهند. باید دفاتر قانونی خود را طبق فهرست استانداردهای حسابداری بنویسند و به سازمان مالیاتی اعلام کنند. در پایان سال مالی، اشخاص حقیقی باید هزینه ها را کسر و سود واقعی خود را تعیین کنند. بنابراین محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی صاحب مشاغل بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم تعیین و از آنان مطالبه خواهد شد. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا 31 خرداد هر سال می باشد.

بیشتر بخوانید تفاوت بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده : حسابداری در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین