انواع خدمات مالی

باید در ابتدا مقاله انواع خدمات مالی بدانید خدمات مالی (FINANCIAL SERVICES) مجموعه اقداماتی می باشد که در حوزه مدیریت امور مالی یک بنگاه از پرداخت حقوق و دستمزد و ارائه دادن لیست های بیمه و اظهارنامه عملکرد و فصلی و ارزش های افزوده تا تنظیم نمودن دفاتر قانونی روزنامه ها و نظارت داشتن بر تنظیم نمودن صورت های مالی در چرخه های حسابداری، انجام می گیرد تا هیات مدیره و سهامداران، درک بسیار صحیح و درستی از روند سود و زیان بنگاه در یک سال را دارا باشند.

پیاده سازی  نمودن سیستم های اطلاعاتی، بستن حساب و تهیه کردن صورت ها، ثبت کردن اسناد و مدارک حسابداری به  شکل سیستمی و مکانیزه طبق استاندارد های حسابداری و تهیه گزارشات سالانه و نظارت  داشتن، کنترل مستمر بر حساب ها، از وظایف مشاوران مالی بوده  است.

بایستی حسابرسی صورت ها و مشاوره حسابرسی داخلی  و حسابرسی عملیاتی و راه های توافقی رسیدگی به صورت ها و خدمات ادرای و پرسنلی و مشاوره دادن عقد قرارداد و تنظیم نمودن صورت وضعیت  ها را اضافه کنید، تا مشمول جرایم پیش بینی شده قانونی نگردید؛ به خصوص در حوزه کارگزینی، استخدامی، تنظیم قراداد آزمایشی و تمدیدی و  تجدیدی و انتقال دادن خرید خدمات پرسنل و تنظیم کردن پرونده های کارگزینی و استخدامی و ثبت نام پرسنل در کد کارگاه و اخذ ردیف پیمان از شعب بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور.

از خدمات مالی برای تنظیم کردن لیست حقوق و مزایا و محاسبه آن ها به خصوص در اضافه کاری در شرکت هایی که شیفت شب و کارکرد در روزهای تعطیل را دارا اند، از جمله این خدمات را در بر می گیرد که مشاوران  مجرب  انجام می دهند تا شاهد افزایش اعتراض و شکایت پرسنل به ادارات کار استانی نباشند.

این گزارش ها، شما را با اطلاعات جالبی در این حوزه فایننشیال یا خدمات مالی سرویس که از فیلد های جذاب مدیریت بازرگانی در صنعت خدمات امروز ایران و جهان می باشد، آشنا خواهد کرد.

خدمات مالی در واقع سرویسی می باشد که یک شرکت حسابداری یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه قرار گیرد و در اختیار شخصیت های حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار،  قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت اعمال نماید.

سایر موسسه های خدمات مالی ، حسابداری و حسابرسی  خبره با بهره مندی بسیار زیادی  از کادری مجرب و با تجربه توانایی خواهند توانست به ارائه دادن انواع خدمات مالی بپردازند؛ به شرکت های خدماتی ، شرکتهای تولیدی، شرکت های پیمانکاری، شرکتهای صنعتی، شرکتهای بازرگانی و فروشگاه های بزرگ انواع خدمات مالی، مالیاتی، بیمه ای و حسابرسی را این چنین ارائه می کنند :

انواع خدمات مالی عبارت است از:

 • تهیه کردن و تنظیم نمودن اظهارنامه مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی
 • ثبت نام کردن ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • دریافت کردن گواهینامه ارزش افزوده
 • مشاوره دادن امور مالیاتی درباره ی  مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده
 • تنظیم نمودن گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیات مستقیم
 • تنظیم  کردن گزارش مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه کردن و تنظیم نمودن معاملات فصلی و ارسال کردن آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • تنظیم کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت کردنش در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل دفاتر درآمد و هزینه
 • تهیه کردن اظهارنامه عملکرد و ارسالش در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری نمودن  پرونده های مالیاتی

خدمات مالی و حسابداری کدام است؟

 • انجام  دادن امور حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت  تولیدی و صنعتی و فروشگاه
 • استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح بسیار  مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
 • نظارت داشتن بر واحد مالی برای کنترل اسناد حسابداری
 • ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
 • تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه
 • پیاده سازی کردن سیستم اطلاعاتی
 • بستن حساب ها و تهیه کردن صورت های مالی
 • ثبت نمودن  اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی ؛ مکانیزه ؛ بایگانی اسناد حسابداری
 • تهیه کردن گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه نمودن صورتهای مالی
 • نظارت و کنترل حساب بصورت مداوم
بیشتر بخوانید مقاله انواع خدمات مالی : خدمات حسابداری در اصفهان
انواع خدمات مالی

مشاوره کلیه خدمات حسابرسی در خدمات مالی را توضیح دهید؟

 • مشاوره حسابرسی انواع صورتهای مالی
 • مشاوره حسابرسی داخلی
 • بررسی اجمالی صورتهای مالی
 • مشاوره کردن حسابرسی مالیاتی
 • حسابرسی های عملیاتی و اجرای روش های کاملا توافقی رسیدگی به صورتهای مالی.
 • ارائه دادن گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

خدمات اداری و پرسنلی کدام است؟

 • انجام دادن امور کارگزینی و استخدامی
 • تنظیم کردن و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، خاتمه دادن خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه بهم طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار
 • تهیه کردن  پرونده های  پرسنلی به شکل دستی و مکانیزه و نگهداری کردن امن و محرمانه از محتویات آن.
 • ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
 • ثبت ، تهیه و تنظیم نمودن کارکرد کارکنان و ثبت کردن مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
 • نصب نمودن، راه اندازی و پشتیبانی انواع دستگاه های ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان
 • تهیه کردن لیست های حقوق و مزایای کارکنان، تهیه کردن لیست بیمه ای و پرداخت به موقع حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان و تهیه و توزیع کردن فیش های حقوقی به نیابت از تمامی کارفرما.
 • انجام گرفتن امور صدور و تمدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی
بیشتر بخوانید مقاله انواع خدمات مالی : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
انواع خدمات مالی

خدمات مالی تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل

حتما میدانید که هر ماه، ۳ وظیفه مهم، مودیان مالیاتی دارند:

 •  ارسال کردن گزارش فصلی دوره فصل قبل تا نیمه هر فصل (مثلا ۱۵ مرداد برای دوره بهار)
 •  ارسال کردن گزارش مالیات حقوق ماه گذشته پرسنل تا پایان ماه
 • ارسال لیست های حق بیمه ماه گذشته پرسنل تا پایان ماه

باید بدانید که اگر گزارشات فوق را در مهلت مقرر تسلیم ننمایید، مشمول جریمه عدم ارائه گزارش و جریمه عدم پرداخت به شرح زیر است:

 • جریمه عدم ارائه  گزارش فصلی، ۱ درصد مبلغ معامله و جریمه عدم پرداخت، ۲ درصد مبلغ معامله می باشد.
 • جریمه عدم ارائه لیست مالیات حقوق ماه قبل پرسنل، معادل ۲ درصد حقوق پرداختی و جریمه عدم پرداخت، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ۲درصد دیرکرد به ازای هر ماه.
 • جریمه عدم ارائه لیست حق بیمه ماه قبل پرسنل، مشمول ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه و جریمه عدم پرداخت، معادل ۲ درصد دیرکرد به شکل ماهانه و محرومیت از رد نمودن لیست بیمه تا زمان پرداخت حق بیمه ماه قبل.

ملاحظه فرمودید که این ۳ وظیفه، اگر در مهلت مقرر انجام نگردد، مشمول ۲ نوع جریمه می باشد که برای بنگاه های متوسط و بزرگ، می تواند ماهانه میلیون ها تومان جریمه به بار بیاورد و منابع مالی را تهدیدی اساسی نماید. از خدمات مالی بسیار سریع و دقیق، ارائه دقیق و سریع گزارش فصلی، لیست مالیات حقوق پرسنل و تنظیم کردن , ارسال لیست حق بیمه پرسنل می باشد تا مشمول جرایم مربوطه نگردید.

خدمات مالی در حوزه  تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی

گزارشات فصلی، از جمله اقداماتی می باشد که شرکت ها هر ۹۰  روز یک بار، ملزم هستند به ارائه دادنش تا ۴۵ روز پس از پایان هرفصل. عدم ارائه دادن، مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد مبلغ معامله و عدم پرداخت، مشمول جریمه  ۲ درصد مبلغ معامله است.

تنظیم صورت معاملات فصلی،  کار  دقیق و حرفه  ای می باشد تا بنگاه، با مشکلی مواجه نگردد. از جمله خدمات مالی بسیار مهمی که شرکت ها باید در نظر بگیرند، ارائه دادن گزارش های معاملات فصلی به صورت اینترنتی می باشد که باید توسط مشاوران مالی مجرب ارائه دهنده خدمات مالی باشد تا مشمول جرایم قانونی نگردید.

خدمات مالی در زمینه تنظیم و تحریر دفتر روزنامه

متداول ترین خدمات مالی که سایر موسسات حسابداری در اختیار بنگاه ها و مشمولان مالیاتی می گذارند، تنظیم کردن دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر روزنامه می باشد.

عدم به تحریر درآوردن صحیح منطبق بر استانداردهای حسابداری و انتظارات ممیزان، موجبات رد دفاتر و محروم شدن از معافیت ها را به همراه می آورد، یکی از مهم  ترین خدمات مالی که از موسسات حسابداری دارند، تنظیم کردن بسیار صحیح دفاتر برای دفاع از عملکرد مالی یک ساله می باشد، پذیرش دفاتر به مدت ۳ سال، مشمول جایزه خوش حسابی خواهد شد که مالیات تکلیفی در سنوات قبلی  را بشدت می کاهد و پرستیژ شرکت را خیلی افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید مقاله انواع خدمات مالی : امور حسابرسی در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین