انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

در این مقاله به بررسی موضوع انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی پرداخته میشود. سازمان تامین اجتماعی، مثل هر سازمان دیگری برای زمان بروز هر عملی برخلاف قوانین و مقررات مصوب، مجازات و جریمه ای برای شخص خاطی قرار می دهد. گاهی مواقع، جرایم بیمه تامین اجتماعی دامن گیر بیشتر بیرینس ها می شود که  با انجام یک سری اقدامات آسان می شود از این جرائم پیشگیری نمود یا میزان آنها را کمتر کرد.

براین اساس به کارفرمایان گرامی توصیه می کینم تمامی قوانین مربوط به کارکنان را پیگیری و اجرایی سازند.

پرداخت نمودن حق بیمه سر موعد به شعب سازمان تامین اجتماعی، ضمانتی برای ارایه خدمات و درمان به نیروی انسانی مجموعه ها می باشد. کار فرمایان گرامی باید هم در تهیه و ارسال به موقع لیست بیمه و هم در پرداخت به موقع حق بیمه ی کارکنان دقت کنند.

کارفرمای هر کارگاهی که شامل بیمه ی تامین اجتماعی است، باید فیش دستمزد، حق بیمه ی بی کاری، حق بیمه و حقوق تمام بیمه شدگان را ماهانه، تا روز آخر هر ماه پرداخت نماید؛ در غیر این صورت مشمول جریمه ی نقدی می شود. در صورت بروز تغییرات باید لیست رد شده با در نظر گرفتن کلیه تغییرات باشد. جریمه ی عدم ارسال لیست کارکنان به شعب سازمان، ۱۰ درصد است که تنها یک مرتبه تعیین و دریافت می‌شود.

انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

جریمه در شعب سازمان تامین اجتماعی به دو صورت است:

 • جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
 • جریمه عدم ارسال لیست

 1. جریمه ی تاخیر ارسال لیست بیمه :

جریمه ی تاخیر در ارسال لیست هم به مقدار ۱۰درصد و در یک نوبه بر جمع کل حق بیمه و بیمه بی کاری محاسبه گشته و وصول می شود.

این شرایط هنگامی رخ می دهد که کارفرمایانی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال و تسویه نکنند و طبق بررسی،  بدهکار شوند؛ جریمه ای معادل  ۱۰ درصد کل میزان بدهی(حق بیمه + بیمه بی کاری) برای یک بار به آن ها تعلق می گیرد.

اگر به هر دلیلی از طرف کارفرما لیست کارکنان شاغل، با تاخیر زمانی به شعبه های اجرایی صندوق ارائه شود، جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و خواسته می گردد. در پیمانکاری ها، بابت ماه هایی که لیست بیمه ارسال نشده است، مجموع کل حق بیمه و بیمه بی کاری را محاسبه کرده و به تمام آن یک مرتبه ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.

2. جریمه عدم ارسال لیست بیمه :

چنانچه  کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت معین و قانونی خودداری کرد، بر طبق قانون، دریافت جرایم نقدی از کار فرما، مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهد بود.

اگر پرداخت حق بیمه و جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه انجام نگرفت، برای هر ماه، ۲ درصد  نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بی کاری محاسبه و وصول می گردد. در ضمن، جریمه ذکر شده بعد از اطمینان از قطعیت بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیئتهای تشخیص مطالبات و تجدید نظر، زمان آغاز محاسبات از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.

بیشتر بخوانید انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی : خدمات مشاوره امور مالی و مالیاتی
انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

طرز حساب کردن جریمه تاخیر عدم پرداخت حق بیمه :

کارفرمایی که در تاریخ معین، همه یا بخشی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را واریز نکند، به غیر از اصل حق بیمه، موظف است به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 2درصد کل یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه دیر کرد. مانده ی بدهی اعلام شده به پیمانکاران ،کارفرما، کارگاه ها و… از زمان قطعیت مشمول 2درصد جریمه ی دیرکرد ماهیانه ی خواهد بود.

درصورت قسط بندی بدهی اگر کارفرما هر کدام از اقساط را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکرد، بدهی تبدیل به اکنون شده و از تاریخ تبدیل به اکنون، جریمه نقدی تاخیر پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به مقدار 2 درصد به ازای هر ماه تاخیر احتساب می شود. همچنین جرایم مطالبه شده پیشین هم به نسبت مانده بدهی قابل وصول است.

جرایم بدهی گذشته ی کارفرما که در صورت عدم پرداخت از تصویب این قانون به ماخذ 2 درصد به ازای هرماه تاخیر کل یا کسر بدهی قطعی شده حساب می شود.

تبصره الف- کارفرمایی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حق بیمه‌شدگان به موجب ماده 39 قانون تأمین‌ اجتماعی خودداری نماید و  کارفرمایی که در موعد مشخص در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شده را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌ نکند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌ به این ترتیب خواهد بود:

 1. تا مبلغ 300.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل پنج درصد حق بیمه همان ماه.
 2. از مبلغ 300.000 ریال تا مبلغ 1.200.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
 3. از مبلغ 1.200.000 ریال تا مبلغ 2.500.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.
 4. ‌از مبلغ 2.500.000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.

چنانچه کارفرما به علت تاخیر پرداخت حق بیمه یا عدم پرداختش یا عدم ارسال لیست، مشمول جریمه شود، دریافت کننده، حق بیمه و بیمه ی بی کاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید، از پرداخت ٣٠% جریمه های مربوطه معاف می گردد.

جرائم در سازمان امور مالیاتی:

بنا بر ماده ی ۸۶ قانون مالیات های مستقیم؛  پرداخت کننده ی حقوق در زمان هر پرداخت یا اختصاص آن موظف است مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون احتساب و کسر کند بعلاوه تا پایان ماه بعد، ضمن ارایه فهرستی به همراه نام و نشانی دریافت کننده ها، حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را ارجاع دهد.

بیشتر بخوانید انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

در این مقاله به بررسی موضوع انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی پرداخته میشود. طبق تبصره 1 ماده ی ۱۷۷ قانون مالیات؛  در صورتیکه روز پایانی مهلت مقرر جهت ارجاع اظهار نامه یا دیگر برگه های مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به ارایه آن است، مصادف با روز تعطیل رسمی یا عمومی باشد، اولین روز بعد از تعطیلات جهت  ارایه اظهارنامه یا اوراق در نظر گرفته می شود.

بنابر ماده ی ۱۹۷ قانون مالیات، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به ارایه فهرست یا قرارداد یا اطلاعات مربوط به مودی هستند، درحالیکه از ارایه آن ها در زمان مشخص اجتناب شود و عکس واقع ارایه گردد، جریمه متعلق در مورد حقوق، از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد می باشد.

طبق ماده ی ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به رقم مقررات این قانون مکلف به کسر و مالیات مودیان دیگر است در صورت انجام تخلف از انجام وظایف محوله علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ی ده ‌درصدی مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به زمان تاخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

سیستم حقوق و دستمزد یکی از بهترین گزینه ها جهت جلوگیری از جرایم تأمین اجتماعی بشمار می آید.

جهت جلوگیری از جریمه ‌های سنگین، توصیه می‌کنیم از سیستم های حقوق و دستمزد موجود در بازار خریداری و راه اندازی کنید.  با استفاده از این سیستم ها قادرید با سرعت بیشتری لیست بیمه خود را تکمیل و ارسال نمایید. به این ترتیب از جریمه‌ های تأمین اجتماعی جلوگیری می شود. تهیه انواع نرم افزار های حسابداری کاربردی نیز می تواند پاسخگوی این نیاز باشد.

بخشودگی جرائم بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی در ازای استخدام نیروی جدید :

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی : بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است .”

با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ٣٠% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن 20/1 بدهی بعنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت. به موجب مصوبه جلسه ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، کارفرمایانی که تعداد پرسنل خود را اضافه کنند، از بخشودگی جرائم بدهی به سازمان تامین اجتماعی برخودار خواهند شد.

بیشتر بخوانید انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی : امور حسابرسی در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین