اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟ اظهارنامه مالیتای کارنامه مالی یک سال کاری شرکت (حقوقی) یا شخص (حقیقی) است  که برای محاسبه مالیات، به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. این اظهارنامه همان تکمیل اسنادی است که درآمد یک سازمان یا شخصی را همراه با مقدار مالیاتی که باید به ئولت پرداخت شود و سازمان‌ های دولتی یا مودیان احتمالی محاسبه می‌ کند.

یا به بیان ساده تر در پاسخ به سوال اظهارنامه مالیاتی چیست ؟: اظهارنامه مالیاتی نوعی دفترچه است که کارنامه عملکرد مالی شخص حقیقی یا حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند را مشخص می کند و در آن، پیشامدهای مالی به ترتیب وقوع، مستند بر مدارک و ادله قانونی، در آن نوشته شده است.

اظهارنامه مالیاتی چیست

انواع اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

انواع اظهارنامه مالیاتی چیست ؟ اظهارنامه های مالیاتی انواع مختلفی دارند. و بر اساس نوع فعالیتی که افراد حقیقی یا حقوقی انجام می دهند طبقه بندی می شوند. آشنا شدن با هرکدام از انواع اظهارنامه های مالیاتی، شما را برای انجام دادن این امور راهنمایی می کند و می توانید با شناخت آن از راهکارهای کاهش مالیات هم مطلع شوید.

اظهارنامه های مالیاتی عبارتند از:

 • اظهارنامه مالیاتی عملکرد مودی حقیقی

بر اساس نوع و حجم فعالیت افراد حقیقی، در گروه های عملکردی مختلفی تقسیم بندی می شوند و افراد هر گروه باید مطابق با ضوابط و مقررات تعیین شده برای آن گروه مالیاتشان را بپردازند. به طور کلی آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مودی حقیقی، پایان خرداد ماه است. ولی بخاطر شیوع ویروس کرونا، تبصره جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درمورد مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی وضع شد. طبق این تبصره اشخاص حقیقی می توانستند تا اخر تیر ماه یعنی یک ماه دیرتر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.

 • اظهارنامه مالیاتی مودی حقوقی

براساس ماده 110 قانون مالیاتی کشور وزارتخانه ها، کلیه اتحادیه های قانونی و صنفی، شرکت های حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند و به طور کلی تمام اشخاص حقوقی باید به سازمان مالیاتی کشور، مالیات پرداخت کنند. اشخاصی که جزو دسته اظهارنامه مالیاتی مودی حقوقی هستند باید همه اطلاعات مالیشان را (درآمدها، هزینه ها، سود و زیان ها) در این اظهارنامه بنویسند و به سازمان امور مالیاتی بدهند. مهلت ارسال آن هم مانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد مودی حقیقی از سمت اداره مالیات تعیین می شود و به طور کلی مهلت ارسال آن پایان تیر ماه است. ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، تبصره ای صادر شد که اشخاص حقوقی می توانند دو ماه دیرتر (تا پایان شهریور ماه) برای ارائه اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند.

 • اظهارنامه مالیات بر ارث

طبق قانون مالیاتی کشور، افرادی که ارثی به آنها می رسد باید حق مالیات خود را به سازمان امور مالیات پرداخت کنند. این مالیات به دو دسته مالیات بر دارایی و مالیات بر ارث مستقیم، تقسیم می شود. پس از فوت فرد، مالیات بر دارایی از او به جا می ماند که امکان دارد به ورثه برسد یا نرسد. برای مثال فرد فوت شده ممکن است فرزندی برای وارث شدن نداشته باشد؛ البته در این صورت نیز حق مالیات باید پرداخته شود. مالیات بر ارث مستقیم پس از مرگ فرد به طور مستقیم به وارث تعلق می گیرد. هیچ الزامی وجود ندارد که مالیات بر ارث به طور کامل پرداخت شود به همین دلیل پرداخت مالیات بر ارث یا می تواند جداگانه و یا کلی پرداخت شود. مهلت پرداخت مالیات بر ارث تا یک سال پس از مرگ متوفی تعیین شده و اگر تا مهلت تعیین شده اظهارنامه ارسال نشود، هزینه های کفن و دفن نیز در کنار مالیات اضافه می شود.

اظهارنامه مالیاتی چیست
 • اظهارنامه مشاغل خودرویی

افرادی مانند رانندگان اتوبوس، تاکسی، خودرو باربری، کامیون، عمومی و راه سازی هستند، اظهارنامه مشاغل خودرویی ارائه دهند. مهلت ارسال این اظهارنامه مطابق با قانون سازمان تامین اجتماعی، پایان هر سال می باشد و افراد مشمول با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و پست می توانند مالیاتشان را پرداخت کنند.

 • اظهارنامه مالیات بر املاک و مستغلات

موقع انجام هر یک از مراحل خرید، فروش و اجاره باید اظهارنامه مالیات بر املاک و مستغلات از سوی مودی به سازمان مالیاتی کشور داده شود. در زمینه مالیات بر اجاره در قراردادهای دست اول، مالک و در قراردادهای دسته دوم، مستجر وظیفه پرداخت و ارائه اظهارنامه مالیاتی را دارند. املاک و مستغلات خالی از سکنه، سال اول از پرداخت مالیات معاف هستند اما از سال دوم مشمول مالیات می شوند و میزان آن هم ثابت نیست. اما مهلت ارسال اظهارنامه املاک و مستغلات از سوی اداره مالیات کشور تا پایان تیر ماه هر سال است و مهلت پرداخت آن تا یک ماه پس از تاریخ معامله است

 • اظهارنامه انحلال شرکت

وقتی که هیات مدیره تصمیم به منحل کردن شرکت می گیرند، طبق ماده های 114 و 116 قانون مالیات، اقدام به ثبت و ارائه اظهارنامه انحلال شرکت ضروری می باشد. در اظهارنامه انحلال شرکت نوشتن مواردی همچون هزینه ها و میزان سود و زیان شرکت اجباری است. مهلت ارسال اظهارنامه انحلال شرکت تا شش ماه پس از منحل شدن شرکت است.

 • اظهارنامه حبس، نذر و وقف

مهلت ارسال اظهارنامه حبس، نذر و وقف تا سه ماه پیش از تاریخ فوت یا عقد موصی است.

 • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

هر سال از سوی دولت مبلغی با عنوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و اشخاص باید قبل از پایان مهلت تعیین شده، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارسال کنند.

اظهارنامه مالیاتی چیست

مشمولین اظهارنامه مالیاتی چیست :

مشمولین اظهارنامه مالیاتی چیست : طبق ماده یک قانون مالیات‌ های مستقیم، لازم است که اشخاص زیر فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و به اداره مالیات تحوبل بدهند و مالیاتشان را پرداخت کنند.

 • ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌ باشند:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می ‌نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌ کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می ‌نماید.

هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌ کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک ‌های فنی یا واگذاری فیلم ‌های سینمایی (که به عنوان بهای حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود) از ایران تحصیل می‌ کند.

 • ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نمی باشند:

 1. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی
 2. دستگاه ‌هایی که بودجه آنها را دولت تامین می کند
 3. شهرداری ‌ها

تبصره ۱– شرکت‌ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌ های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت ‌های مزبور از فعالیت ‌های مقرر در این قانون حسب مورد، نیست.

تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت‌ های اقتصادی از قبیل فعالیت‌ های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت ‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می ‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبور طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳– معافیت‌ های مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می ‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

اظهارنامه مالیاتی چیست

نحوه‌ پر کردن اظهارنامه مالیاتی چیست و چگونه است؟

سازمان امور مالیاتی، فرم های مصوبی دارد که دارای پاسخ به اظهارنامه مالیاتی چیست و براساس این فرم ها تکمیل می شود و در زمان مشخص شده  باید به اداره امور مالیاتی محل اقامت شخص حقیقی یا اداره‌ امور مالیاتی محل دفتر شخص حقوقی تحویل داده شود. علاوه بر این لازم است که اظهارنامه‌ مالیاتی و فیش واریز مالیات هر دوره، تا ۳۱ تیر ماه هر سال به اداره‌ی امور مالیاتی تحویل داده شود. البته از سال ۹۱ (یعنی سال مالی ۹۰)، تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می‌ شود.

فرم اظهارنامه مالیاتی چیست و دارای 26 جدول به چه شرحی میباشد؟

 1. پرداخت ‌های مربوط به این اظهارنامه
 2. اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره‌ برداری
 3. اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
 4. فهرست دفاتر رسمی ثبت شده
 5. جزییات پذیرش بورس سهام
 6. درآمدهایی که مالیات آنها قبلا به صورت کامل پرداخت شده
 7. درآمدهای معاف
 8. استهلاک زیان سنواتی
 9. معافیت‌ و بخشودگی مالیاتی
 10. توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده‌ی ١٣٨ ق.م.م.)
 11. معافیت ‌ها و بخشودگی‌ های درآمد حاصل از فعالیت‌ های خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر) تبصره ماده‌ی ١٨٠ ق.م.م.
 12. فعالیت ‌های حاصل از توافقنامه ‌های مالیاتی موضوع ماده‌ی ١۶٨ ق.م.م.
 13. ثبت کمک‌ های مالی پرداختی
 14. ترازنامه
 15. صورت سود و زیان
 16. گردش حساب سود (زیان) انباشته
 17. موجودی مواد و کالا
 18. سرمایه
 19. انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش
 20. بهای تمام شده ی کالای فروش رفته
 21. بهای تمام شده‌ی کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات
 22. تعداد کارکنان
 23. درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه‌ی خدمت
 24. فهرست صادرات و مابازاءِ دریافتی
 25. اطلاعات مالک/ مالکین
 26. اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

در نهایت در مقاله اظهارنامه مالیاتی چیست باید توجه داشت در صورتی که اظهارنامه مالیاتی با توجه به جدول های بالا تکمیل و به اداره امور مالیاتی تحویل داده شود و ماموران، مدارک آن را کافی بدانند و تخلفی از قوانینی در آن مشاهده نکنند، طبق اظهارنامه مالیات تعیین شده ملاک قرار خواهد گرفت. ولی در صورت عدم پذیرش اظهارنامه، به صورت علی الراس، مالیات توسط کارشناسان مالیاتی اداره امور مالیات تعیین می شود.

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین