اصول حسابداری چیست ؟

اصول حسابداری چیست ؟ حسابداری رشته ای همه پسند که تمام زیر بنای اقتصادی را نظم و سازمان می دهد. اصل و اساس اولیه حسابداری ابتدا بوسیله‌ مفروضات حسابداری شکل گیری می‌ شود و بعد از آن به وسیله ی اصول حسابداری عملی می‌ شود. اما اصول حسابداری چیست ؟ ما در این مقاله سعی داریم این اصول را تک به  تک برای شما بازگو کنیم تا با استفاده از این اصول مهم در حسابداری بهتر عمل کنید.

به طور بسیار خلاصه مبانی، قواعد و رهنمودهای حاکم بر اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش نتایج و معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارایی اثر مالی بر یک موسسه، کمپانی، شرکت و کارخانه را اصول حسابداری می گویند. در واقع اصول حسابداری نقش دستور العملی اجرایِ روشن‌ و مشخصی‌ را برای ثبت و گزارش گری مالی بر عهده دارد. این اصول نحوه تعیین سود را به خوبی مشخص، و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه، شرکت، کمپانی و کارخانه را روشن می نمایند.

اصول حسابداری چیست ؟

انواع اصول حسابداری چیست ؟

اصول حسابداری چیست ؟ بر اساس اصول پذیرفته شده در کشور ایران به صورت زیر طبقه بندی می شود که عبارت است از :

 • اصل افشا در اصفهان.
 • اصل بهای تمام شده در اصفهان.
 • اصل تحقق درآمد در اصفهان.
 • اصل مقابله هزینه ها با درآمد اصفهان.

اصل افشای کامل اطلاعات را توضیح دهید؟

مطابق با اصل افشا شما به عنوان یک حسابدار، می بایست تمام رویدادها حاکم بر و وقایع مالی با اهمیت مربوط به کسب و کار را به طور مناسب و کامل، را افشاء نمایید.  مطابق با همین اصل بعنی افشای کامل اطلاعات هر گونه اطلاعات و داده های مربوطه مالی در مورد رویدادها و وقایع مالی که بتواند در تصمیم گیری ذی نفعان گزارش های مالی بسیار موثر باشد را افشای کامل اطلاعات می‌گویند. حالا این اطلاعات به صورت گزارش های بسیار کلی می باشد و یا در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی باید قرار بگیرد.

دو مورد را به خوبی  و جدیت به یاد داشته باشد :

 1. اصل افشا کامل اطلاعات به معنا افشاء هر چیزی کاملا سری و راز آلودی نمی باشد.
 2. در اصل افشاء اطلاعات، باید هزینه تهیه و افشاء و همچنین مربوط بودن آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته می شود.
اصول حسابداری چیست ؟

اصل بهای تمام شده، در اصول حسابداری چیست ؟

محاسبه ی بهای تمام ‌شده ی محصولات یک واحد تولیدی و یا خدماتی به وسیله تکنیک هایی صورت گرفته می شود که اصطلاحا حسابداری بهای تمام ‌شده ی اساسی نام دارد. بهای تمام شده کالا و محصولات به معنی محاسبه هزینه‌های بسیار مستقیم موثر در تولید کالا یا ارائه یک خدمت می باشد.  طبق اصل بهای تمام شده  (cost principle)، مبادلات حسابداری می بایست در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت ‌کنند. یا به تعرفی دیگر مقادیر ثبتی در سیستم حسابداری می بایست با استفاده از بهای تمام‌شده‌ ی تاریخی اندازه‌گیری بشود، شاید بپرسید ارزش تاریخی چیست؟

باید بدانید که قیمت‌ های سازمان یافته در معاملات ارزش های گوناگونی چون ارزش واقعی، ارزش جاری، ارزش جایگزینی و….. دارند. اما در حسابداری امروزی قیمت ‌های سازمان یافته در معاملات مالی، اصطلاحاً به بهای تمام شده یا ارزش تاریخی نامیده می گردد، این ارزش تاریخی یک سری معایب و یک سری مزایا هم دارا می باشد.

اصل تحقق درآمد را توضیح دهید؟

طبق اصل تحقق درآمد (Revenue principle) درآمد همان زمانیکه کسب می شود باید ثبت بشود، و نه قبل از آن، این مهمترین نکته برای اصل تحقق درآمد می باشد.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد را محقق نمایید:

 • عملیات مربوط به تحصیل درآمد کامل شده باشد.
 • مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن کاملا قابل اندازه گیری باشد.
 • قابلیت وصول آن به طور معقول، بسیار مطمئن ارائه شود.

 

اصول حسابداری چیست

اصل مقابله هزینه ها و درآمد ها  در اصول حسابداری چیست چگونه است؟

بر اساس اصل مقابله هزینه ها و درآمد ها و یا همان اصل تطابق ( matching principle )، هزینه ‌های انجام گرفته شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده  شده است، منظور گردد.  به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد فقط برای همان دوره می باشد. مطابق اصل تطابق، بسیاری از هزینه‌های انجام گرفته شده در دوره های جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش خواهند شد. در این مقاله تا به اینجا به معرفی اصل های حسابداری برایتان نوشتیم و خواندید، و با تعریف اصول حسابداری چیست آشنا شده اید، حالا می توانید به راحتی اصول حسابداری چیست را نام ببرید.

مفروضات اصول حسابداری چیست ؟

بعد از اشاره کردن به اصول حسابداری، در کنار چهار اصل حسابداری که ذکر کردیم، ماهیت کاربردی و اجرایی بسیار خاصی دارند، ما پنج فرض حسابداری داریم که به آنها مفروضات حسابداری گفته می شوند.

 • اصل هزینه، ثبت کردن تمام هزینه های مربوط
 • اصل عینیت
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض واحد اندازه‌گیری
 • فرض تفکیک شخصیت

در مورد مفروضات حسابداری باید بگوییم که منشا و منبع اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گردش پولی را مفروضات حسابداری می گویند. هر کدام از این مفروضات حسابداری می‌تواند منبع یک یا چند تا از اصول حسابداری را در بربگیرد. این مفروضات در غالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و بر اساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان مفروضات حسابداری شناخته شده هستند.

اصول حسابداری چیست

توضیح فرض هزینه:

برخی در کنار اصل درآمد یا همان اصل تحقق درآمد، اصل هزینه ( expense principle) را نیز درنظر می گیرند. در واقع اصل هزینه وجه مقابل اصل درآمد می باشد. اصل هزینه نشان دهنده این است که هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که واحد تجاری محصول یا خدماتی را دریافت می‌ نمایند.

 فرض عینیت:

بر اساس اصل عینیت در حسابداری (objectivity principle) می بایست در گزارش‌ های حسابداری از داده‌های عینی، واقعی و سنجیدنی بسیار دقیقی استفاده کنیم. به‌عبارت دیگر، حسابداران، سیستم ‌های حسابداری و گزارش ‌های حسابداری باید با کمترین تکیه بر ذهنیت ارائه گردد.

فرض تداوم فعالیت:

مطابق اصل فرض تدام فعالیت(continuity assumption)، در سیستم‌ های حسابداری فرض بر این است که کسب‌ و کاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اهمیت فرض تداوم زمانی روشن‌ می‌شود که نتایج بی‌ تداومی کسب ‌و کاری را درنظر داشته باشید.

اصول حسابداری چیست

فرض واحد اندازه‌گیری:

در اصل فرض واحد اندازه‌ گیری( (unit-of-measure assumption) )، فرض بر این می باشد که پول رایج جایی که واحد تجاری در آن فعال بوده است، واحد اندازه‌ گیری مناسبی برای کسب ‌و کار و استفاده در حسابداری است. به‌عبارت دیگر فرض واحد اندازه ‌گیری به این معنا است که برای کسب ‌و کاری که در ایران قرار دارد، واحد اندازه‌گیری مناسب در حسابداری ریال ایران است و برای کسب و کاری در کویت دینار کویت می باشد.

فرض تفکیک شخصیت:

مطابق با اصل فرض تفکیک شخصیت(separate entity assumption)، یک کسب ‌و کار شخصیتی جداگانه دارد و شخصیت آن از صاحب آن کسب‌ و کار مجزا است. این فرض به هر واحد اقتصادی به ‌عنوان واحدی مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نظر می‌کند.  بر اساس فرض تفکیک شخصیت، شراکت نیز شخصیت جداگانه از هر دو طرف حاضر در شراکت را دارا می باشند. و تطابق با همین اصل هر یک از شرکا بخشی از کسب ‌و کار را دراختیار می گیرند. در نتیجه، کسب‌ و کارها کاملا جدا، تشخیصی و تعریف‌ پذیر می باشند و می ‌توان آنها را از صاحبان کسب ‌و کارها متمایز کنند.

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین