اصل اهمیت در حسابداری | مفاهیم حسابداری

اصول حسابداری مبحثی است که احاطه  بر آن مزایای وافری به همراه دارد. در این مقاله تلاش داریم راجع به اهم اصول حسابداری، مزایای استفاده از این اصول و … مطلبی کامل را در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

اصول حسابداری چیست؟

رهنمود های جامعی که هنگام تهیه صورت های مالی دنبال می‌شود، را اصول حسابداری گویند. جهت اعتماد به میزان سازگاری و امکان مقایسه با دیگر شرکت ها، باید یک مجموعه اصول استاندارد  مشترک برای تهیه گزارشگری مالی تمامی شرکت ها در یک کشور خاص استفاده شود. استفاده از این اصول منجر می‌شود عملکرد مالی واقعی شرکت در گزارش‌های مالی نشان داده شود. برخی از اصول حسابداری که در ادامه اشاره می کنیم،  به طور جهانی پذیرفته شده‌اند.

اصل اهمیت در حسابداری

در آغاز چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری توسط مفروضات شکل گرفته سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. قوائد و راهنمایی‌های حاکم بر اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و رویداد‌های دارای اثر مالی بر یک واحد اقتصادی را اصول حسابداری می‌گویند. اصول حسابداری، نحوه اندازه گیری و تعیین سود را تعیین و چگونگی وضعیت مالی یک موسسه را معین  می‌کند.

اصول حسابداری عبارتند از: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشای کامل و اصل درآمد و اصل هزینه ، اصل عینیت و اصل اهمیت و اصل سازگاری و اصل محافظه کاری و اصل دووجهی ثروت.

چرا اصول حسابداری مهم اند؟

بعلت نیاز گسترده اغلب کسب و کارها به یک حسابدار یا تیم حسابداری ، فرصت‌های شغلی فراوانی برای این رشته پدید آمده است . با اشراف به اصول حسابداری می توان امور مالی را راحت‌تر انجام داد و در این زمینه تجربه کافی و آگاهی لازم را کسب کرد.

معرفی انواع حسابداری:

حسابداری به عناوین مختلفی دسته بندی می شود که عبارتند از:

 • حسابداری مدیریت: تعریف، پردازش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده مدیریت
 • حسابداری صنعتی: محاسبه بهای تمام شده محصولات
 • حسابداری مالی یا گزارش: تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی
 • حسابداری دولتی: جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی
 • حسابداری عمومی: ارائه گزارش در ارتباط با مواردی مثل  قیمت تمام شده محصولات، میزان تولید، هزینه ها و بهای فروش خدمات
 • حسابداری حقوقی: ترکیبی از روش ها حسابداری و تحقیقی جهت کشف جرایم  مالی
 • حسابداری مالیاتی: محاسبه میزان مالیات بر درآمد موسسات و قوانین و مقررات مالیاتی
 • حسابداری فروشگاهی: حساب و کتاب موجودی اجناس، کنترل حساب ها، دریافت، پرداخت و …

مفروضات محیطی  (مفاهيم بنيادی حسابداری)

‎مفاهيم بنيادی که زيربنای لازم را برای حسابداری مؤسسات فراهم می کند و شالوده ساير مفاهيم و اصول حسابداری قرار می گيرند، فرضيات مبنای حسابداری نامیده می شود. این فرضيات به لحاظ داشتن فايده در مسیر رسیدن  به اهداف و انجام عمليات حسابداری، در طول زمان به وجود آمده و به عنوان مفاهيمی بديهی و معین، پذیرفته شده است. پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج دسته می باشد: (که پس از اصول به آنان خواهیم پرداخت.)

 • فرض تفکیک شخصیت‎
 • فرض تعهدی
 • فرض دوره مالی‎
 • فرض واحد اندازه گیری برحسب پول‎
 • فرض تداوم فعالیت  
بیشتر بخوانید مقاله اصل اهمیت در حسابداری | مفاهیم حسابداری : خدمات حسابداری در اصفهان
اصل اهمیت در حسابداری

اصل اهمیت در حرفه حسابداری

یک حسابدار حرفه ای واقعی باید دارای الزامات ذیل باشد:

 1. صادق بودن
 2. عینی بودن
 3. شایستگی حرفه ای
 4. محرم و راز دار
 5. رفتار سازمانی حرفه ای
 6. رعایت استانداردهای فنی

اصلی ترین تعهد یک حسابدار حرفه ای را  (صداقت) و رفتار صادقانه و منصفانه در روابط حرفه ای و تجاری بیان می کند. هر کمپانی یا اداره  به دنبال یک حسابدار صادق است.

بررسی اصول تعریف شده حسابداری:

اصل بهای تمام شده:

 • طبق این اصل cost principle

مبادلات حسابداری در تاریخ اتفاق افتاده به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده، کلیه دارایی، ارزش مبادله نقدی آن تاریخ تحصیل است. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی پذیرفته شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود. اگر دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در دست  واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش متعارف (منصفانه) دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

بعبارتی می توان گفت اصل بهای تمام شده، منعکس کردن دارایی‌ها به میزان بهای تمام شده تاریخی آن‌ها در ترازنامه پایان سال است و نه ارزش روز آن‌ها.

 • مزیت های  روش بهای تمام شده:

 1. واقعی و قابل اطمینان است.
 2. نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
 3. قابل رسیدگی و ردیابی است.
 • عیوب اصل بهای تمام شده:

 1. تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
 2. تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.
بیشتر بخوانید مقاله اصل اهمیت در حسابداری | مفاهیم حسابداری : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان
اصل اهمیت در حسابداری

اصل تحقق درآمد:

قانون کلی  آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. یعنی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط به  قابل اتکا بودن آن است. در کل مطابق اصل تحقق درامد، درآمد باید به محض تحقق شناسایی شود و نه در زمان دریافت وجه نقد.

بر اساس اصل درآمد، سه شرط ذیل برای ثبت درآمد الزامی است:

 1. عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
 2. قابلیت وصول آن معقول و مطمئن باشد.
 3. مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.

اصل تطابق درآمد و هزینه:

اصل تطابق matching principle

از مهم‌ترین مفاهیم حسابداری است به این معنی است که شما زمانی که درآمدی کسب می‌کنید باید هزینه‌های مربوط به آن را نیز محاسبه نموده و با درآمد خویش تطبیق دهید. مثلا زمانی که شما ساندویچ فروشی دارید باید قیمت تمام شده ساندویچ را محاسبه کنید، نه فقط هزینه خرید مواد آن را و بعد  آن را با درآمدخود تطبیق دهید.

میتوان گفت، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. در اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می گردند.

در اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده برای ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد پس سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است.

اصل افشای کامل:

مفهوم افشای کامل نیز یکی از اصول مهم حسابداری محسوب می‌شود. افشای کامل مستلزم این است که یک بنگاه اقتصادی باید تمام اطلاعات مالی مربوطه را به منظور تصمیم‌گیری مناسب اقتصادی در اختیار افراد مرتبط اما خارج از مجموعه قرار دهد.  این مفهوم حاکی از آن است که هیچگونه اطلاعات اساسی یا مورد علاقه ​​سرمایه‌گذاران در صورتهای مالی واحد تجاری حذف یا پنهان نمی‌شود. این امر یکی از اصول حسابداری مالیاتی نیز به شمار می‌رود و خصوصا برای شرکت‌ ها و صنایع فعال در بورس دارای اهمیت است؛ چون با توجه به همین اطلاعات است که سهامداران در مورد ارزندگی یک سهم، نگهداری یا فروش آن تصمیم می‌گیرند.

بیشتر بخوانید مقاله اصل اهمیت در حسابداری | مفاهیم حسابداری : امور حسابرسی در اصفهان
مشاوره مالیاتی اصفهان

اصل افشا در حسابداری، به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. اصل افشا با اجتناب مالیاتی، رابطه متقابل دارد؛ به عبارتی هرچه کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بهتر باشد، اجتناب از مالیات هم بیشتر خواهد بود.

اصل درآمد:

اصل درآمد یا Revenue principle

 که با نام اصل تحقق هم شناخته می‌شود، یکی از اصول حسابداری است و بیان می‌کند که درآمد، زمانی به‌دست می‌آید که فروش انجام شود. فروش نیز در صورتی محقق میگردد که خدمات یا محصولاتی فراهم باشد. هنگامی که حرف از فروش کالا باشد، یکی از عناصر کلیدی اصل درآمد این است که حصول درآمد زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت قانونی کالا از فروشنده به خریدار منتقل شود. به این نکته توجه کنید که درآمد با جمع کردن پول نقد حاصل نمی‌شود.

اصل هزینه:

اصل هزینه یا expense principle

بیان می‌کند که هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که کسب‌وکارها از محصولات استفاده یا خدماتی را دریافت می‌کنند. به‌عبارتی اصل هزینه وجه مقابل اصل درآمد است. درست مثل اصل هزینه، اگر محصولی را دریافت کنید، دریافت این محصول به‌معنای این است که هزینه‌ای بر شما تحمیل شده است. به‌همین‌ترتیب درمورد دریافت خدمات نیز این اصل وجود دارد؛ زمانی که خدماتی را دریافت می‌کنید، هزینه‌ای بابت آن میپردازید. تفاوتی  نمی‌کند که صورت‌حساب را بعد از چند روز یا چند هفته دریافت کنید، درآخر وقتی خدمات یا محصولاتی را دریافت می‌کنید، باید هزینه‌ی آن را بپردازید.

اصل عینیت:

اصل عینیت objectivity principle

 می گوید که در گزارشات حسابداری باید از داده‌های سنجیدنی ، واقعی و عینی استفاده گردد. حسابداران، سیستم‌های حسابداری و گزارش‌های حسابداری باید با کمترین تکیه بر ذهنیت ارائه شوند. یک حسابدار، همواره درصدد است که از داده‌های عینی به‌جای داده‌های ذهنی استفاده کند. حتی اگر داده‌های عینی بد باشند و داده‌های ذهنی به‌مراتب بهتر به‌نظر برسند و نباید هیچ‌گاه از داده‌های ذهنی به جای داده‌های عینی استفاده کرد.

اصل اهمیت:

اصل اهمیت بدین معناست که، در مورد مبالغ واقلامی که بنابر وضعیت،محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شوند، می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری نمود.

بیشتر بخوانید مقاله اصل اهمیت در حسابداری | مفاهیم حسابداری : محاسبه سود وام 
وظایف حسابدار رسمی چیست ؟

اصل سازگاری:

مفهوم اصل سازگاری در حسابداری بدین صورت است که هر سازمان و شرکتی، جهت انجام تمامی پروسه های مالی و حسابداری خود، باید از شیوه و روندی یکسان استفاده کند. این شیوه، همواره باید جهت امور ثبت و معاملات نیز در نظر گرفته شود چون در صورت ایجاد تغییرات مداوم در خصوص شیوه های حسابداری، انجام مقایسه دورهای مختلف، بسیار دشوار و مشکل خواهد شد.

اصل سازگاری و به کارگیری پروسه یکسان امور حسابداری، مزایای فراوانی  دارد که مهمترین آن، کاهش تحریف سود و زیان، و عدم دست بردن در صورتحساب ها است. اگر هم در موردی دستکاری شود، امکان پی بردن به آن آسان خواهد شد. در نهایت باید عنوان کرد که این اصل حسابداری، جهت حمایت سهامداران و شرکای تجاری برای امکان مقایسه صورتحساب ها و اعمال تصمیمات مربوطه، گزینه ای عالی بشمار می رود.

اصل محافظه کاری:

اصل محافظه کاری اصل دیگری است که به حسابدار اجازه می دهد از بهترین قضاوت خود در یک وضعیت استفاده کند.وقتی بیش از یک راه قابل قبول برای ثبت یک معامله وجود داشته باشد، اصل محافظه کاری حسابدار را برای انتخاب بهترین گزینه برای کسب و کار که با آن کار می کنند ،تعلیم می دهد.

محافظه کاری بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارائی ها بیشتر از واقع وهزینه ها یا بدهی ها کمتر از ارائه نشود.

اصل دووجهی ثروت:

در اصل دو وجهی ثروت، تمامی پروسه های مرتبط با حسابداری قرار دارند. بدین معنی که تمامی گزینه های حسابداری برای ارائه دو مورد اصلی توسعه یافته اند. یکی از این موارد، منبع ثروت بوده و دیگری نیز نوع و فرمی است که این ثروت ارائه می شود.

اما این مورد چه کاربردی داشته و چرا در مراحل اصول حسابداری به زبان ساده قرار گرفته است؟ با کمک و انجام اصل دو وجهی ثروت می توان به بررسی و تعیین دارایی های یک شرکت و سازمان اقدام کرد. برای مثال، می توان گفت که هر شرکت چه دارایی هایی و به چه اشکالی دارد که این موارد می توانند تحت عنوان : زمین، ملک، امکانات و تجهیزات در نظر گرفته شوند. اما چه کسانی از این اصل و دریافت اطلاعات توسط آن بیشترین سود را می برند؟ سهامداران اصلی هر سازمان.

حسابداری قانونی چیست ؟

اصل اهمیت:

اصل  اهمیت در حسابداری، توسط شرکت ها و به ویژه حسابرسین استفاده می شود. این مورد عنوان می کند که هر نوع پروسه بی اهمیت و با تاثیرات اندک، در صورتحساب های مالی عنوان نشده و آورده نشوند. این گزینه ها سود بسیار ناچیزی دارند و البته اصل مورد بحث، تماماً ذهنی است. زیرا این کارشناس حسابداری است که سود آور بودن پروسه ها را تعیین کرده که در ادامه این موارد در صورتحساب ها گنجانده می شوند یا از لیست حذف می گردند. اما یک نکته را در خصوص اصل اهمیت بدانیم که  تمامی حسابداران و کارشناسان مربوطه از این مورد برای  سنجش تاثیر معاملات بر شرایط مالی، نتایج مربوطه، تغییرات و تصمیمات شرکت استفاده می کنند.

پس از معرفی اصل اهمیت و مفاهیم اساسی حسابداری به سراغ مفروضات خواهیم رفت:

 • فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم continuity assumption

 بر این است که هنگامی که کسب و کاری شروع به فعالیت می‌کند، قرار است که برای مدت طولانی به کار خود ادامه دهد. چون در صورت تداوم نداشتن کسب و کار، ارزش سهام و دارایی‌ها بسیار پایین می‌آید و هیچ تضمینی برای آن وجود نخواهد داشت.

 • فرض واحد اندازه‌گیری

فرض واحد اندازه گیری برحسب پول  unit-of-measure assumptio

یعنی برای حسابداری هر کسب و کاری که در هر کشوری راه‌اندازی می‌شود باید طبق پول رایج آن کشور محاسبه شود.

 • فرض تفکیک شخصیت

این فرض separate entity assumption

 نشانگر این است که هر کسب و کاری، یک شخصیت جدا دارد و به عنوان واحدی مستقل از مالک، مالکان و موسسات دیگر است. همچنین شراکت نیز یک شخصیت مستقل دارد و جدا از دو طرف شراکت است. بنابراین کسب و کارها شخصیتی کاملا جدا، تشخیصی هستند.

 • فرض دوره مالی

 نتایج حقیقی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. پس برای اینکه اطلاعاتی نسبتاً دقیق درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک مؤسسه در طول زمان فراهم شود از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. که این دوره مالی بستگی به نوع فعالیت و شرایط محیطی موسسه انتخاب و معمولاً طول دوره مالی می تواند یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

 • فرض تعهدی

 مؤسسات معاملات و عملیات متعدد و متنوعی را در طول زمان انجام می دهند که قسمتی از آنها تعهد آور می باشد مانند معاملات خرید و فروش نسیه کالا که طرفین تعهد می کنند قسمتی از وجه معامله در آینده پرداخت گردد. که این نوع عملیات و عملیات مشابه تعهدی را برای یک مؤسسه به دنبال دارد، که براساس این فرض آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع( اعم از آن كه وجهی بابت آن دريافت يا پرداخت شده يا نشده باشد )در حساب ها ثبت می شود. در آمدها در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وقوع، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و یا پرداخت آنها شناسایی و در حساب ها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوطه گزارش می شود.

کلام آخر

در نهایت نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که اصول گفته شده برای تسهیل روند حسابداری است. به همین دلیل علاوه بر داشتن نیروی انسانی ماهر و آشنا به این اصول که گفته شد، به مجموعه نرم افزارهای حسابداری و مالی نیز برای پیاده کردن اصول نیاز خواهد بود. نرم افزارهای مالی و حسابداری درصد خطا در برآورد و تنظیم صورت‌ها و گزارش‌ها را تا حد بسیار زیادی خواهد داد.

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین